top of page
Gårdsbild.jpeg

Gumbaldes historia

Den 17 juni 1989 invigdes de första 9 hålen på Gumbalde. Initiativtagare var Anita och Lars Lagergren som hämtade inspiration från andra golfanläggningar runt om i världen. I denna text berättar Anders Svensson, en av klubbens före detta ordföranden om bakgrunden till Gumbalde och viktiga märkesdatum från klubbens och anläggningens tidiga historia.

 

Själva gården Gumbalde har anor tillbaka till 1600-talet. Det finns uppgifter på att äldsta delen av mangårdsbyggnaden är från 1622. Under århundraden har gården varit en av de största i bygden, om inte den största. Redan namnet Gumbalde vittnar om detta. Gum står för den främste och balde betyder i trakten. Alltså, den främste i trakten.

 

Under olika tider har gården fungerat som värdshus och resande från eller till Sudret har övernattat och ätit på gården när djuren vilat i stallen.

Under 1800-talet brann delar av gården, ladugårdsbyggnaden ner. Det som idag är restaurang och omklädningsrum var förr ladugård som var byggd i vinkel så en stor innergård bildades.

 

Under 1980-talet började idén om att bygga en riktig golfbana ta form i huvudet på Lars Lagergren. Lars är född och uppvuxen på gården. Tillsammans med sin hustru Anita gick han till verket och bygget satte igång 1988. Innan och under byggnationen hade Lars och Anita gjort ett otal besök på golfanläggningar i Amerika och i Europa. Ett talande exempel är de signifikanta vita broarna och de (tidigare) konstnärligt målade tee-skyltarna* med vita stolpar, idéer som kom från Silverado Golf and Country Club i Napa Valley, Kalifornien. (Inte från Olympic Club i San Fransisco som har omnämnts i olika medier.) Förvisso hämtades högst troligt en del influenser från denna exklusiva klubb som Lars fattade tycke för under sina resor i Amerika. (* De ursprungliga tee-skyltarna utformades av Anders Svensson och i en senare version som handmålade skyltar av konstnär Dan Leonette i Kräklingbo.)

 

1 oktober 1987 bildades Gumbalde Golfklubb vid ett konstituerande möte i Malmgard. 1 oktober påföljande år (1988) invaldes Gumbalde gk i Svenska Golfförbundet som klubb nummer 232. Idag har klubben nummer 239. Orsaken till denna ändring är oklar.

 

Klubbens första årsmöte hölls på Malmgard den 11 februari 1988 och var mycket välbesökt. Föredragshållare på mötet var den skotske golfpron Bruce Grafton och hans fru Inger Lind. Grafton var en känd golfprofil i Sverige under många år.

En kuriös episod om Grafton är det var han som en gång i tiden tipsade greve Ian Hamilton om att Gösta Carlsson var intresserad att köpa marken vid Barsebäck. Tur är väl detta. För golf-Sverige hade varit fattigare utan de framgångar som kommit på denna fantastiska anläggning vid Öresund, exempelvis Solheim Cup men också alla de Masters-turneringar som genomförts på Barsebäck, som tagit en rad världsstjärnor till Sverige till inspiration för golfens vidare utveckling i vårt land. 

 

De första nio hålen var klara för invigning 17 juni 1989. Samma säsong togs restaurang Skänken, shop och kanslilokaler i bruk, detta efter en omfattande ombyggnation som anpassats till den historiska kulturmiljön. Skänken är inredd i den gamla tröskvandringen, därav de rundade ytterväggarna.

 

På sensommaren samma år hölls det första klubbmästerskapet i klubben. Deltagarna spelade fyra varv (36 hål) på niohålsslingan, tidvis i mycket tät dimma. De första årens festligheter som arrangerades i samband med klubbmästerskapet bidrog starkt till att en genuin klubbkänsla etablerades.

 

Salen stod klar 1992. Den blev en magnifik lokal med sin västra gavel helt klädd i glas, med det vackra gotländska landskapet och Stånga kyrka i fonden. I andra änden av Salen uppfördes en öppen spis som i skala och mäktighet bara kan mäta sig med dylika pjäser i äldre riddarborgar eller kungliga palats. Matchvikten mäter imponerande 12,5 ton! Den extraordinära spisen i den östra änden av rummet ansågs behövas för att skapa balans i rummet, något som måste sägas uppnåddes på allra bästa sätt. Den som även idag studerar utformningen av Skänken och Salen noterar snabbt att ingen möda sparades i samband med ombyggnaden. Alla färger och inventarier valdes med största omsorg.

 

På Pingstafton 1992 firades invigningen av ”Larslanda” med champagne och Gotlandsdricka (”drikko”, i bestämd form ”drikku”, d v s gotländskt hembryggt öl). På initiativ av Lars Lagergren och i samarbete med Ivan Jacobsson byggdes Stångkvie Flygfält, norr om golfbanan. En 775 x 27 meter stor landningsbana ställdes i ordning för sportflyg, som under många år sågs starta och landa i Stånga. Fram till runt 2010 kunde man en sommardag i Stånga se och höra när planens motorer plötsligt tystnade uppe i skyn och därefter se hur fallskärmshoppare, skrikande av glädje eller skräck i samband med att man hoppade ut i fria luften, varpå motorerna åter hostade igång. Även segelflygplan startade och landade under flera år på flygfältet, något som tyvärr lagts ned och därmed fråntagit trakten en spektakulär tillgång.

 

Under samma år färdigställdes även hotellet. Konceptet började bli färdigt.

 

Under 1992 kom även det första numret av Gumbaldebladet. Det var en medlemstidning som utgavs 3 - 4 gånger per år. Tyvärr har denna tradition ej fortlevt.

 

Vid årsmötet 1993 invaldes Lars och Anita Lagergren till klubbens första hedersmedlemmar, som en erkänsla från klubbens medlemmar för det hängivna arbete som de lagt ner på att skapa Gumbalde Golf.

 

Den 12 juni 1993 fick klubben kungligt besök. Banans nio nya hål invigdes av ingen mindre än Prinsessan Birgitta. Samtidigt spelades en av klubbens idag mest traditionsmättade tävlingar, Silverklubban, för första gången, en tävling som Göran Zachrisson, en av svensk golfs största profiler de senaste 40 åren, var tävlingsfadder till. Klubbens första ”Captain of the Golf” blev Björn Edström. Silverklubban har sina rötter ända tillbaka till 1744 då man spelade om en silverklubba i Skottland. Det var i samband med denna händelse som de skotska anfäderna formulerade de första skriftliga golfreglerna.

 

Startfältet var vid Gumbaldes tävling var stort; ca 110 startande, och innehöll en mix av medlemmar och diverse celebriteter som Ulf Schmidt och Ove Bengtsson, några av Sveriges tidiga tennisess, prinsessan Birgitta, Derek Rowlands, Kent Finell, för att nämna några. Lite skämtsamt kan man säga att hela ”Hänt i veckan” gänget deltog. Efter banketten som hölls i Salen stod Robert Wells och Lill-Babs för underhållningen som ägde rum inne på Austuas (granngården) innergård. En minst sagt värdig invigning av en lika värdig anläggning.

 

Klubbens tredje hedersmedlem blev framlidne Lennart Frödell. Detta för sitt stora engagemang i klubben såsom styrelseledamot men kanske framför allt för sina insatser för veterangolfen. Under senare år har även Karl-Erik Bergström, mångårig ordförande i Gotlands Golfförbund, Sig-Britt Svensson, Olle Fredriksson samt senast, före detta Banchef på Gumbalde, Mats Wahlqvist förärats hedersmedlemskap.

 

På Gumbalde äng, där till hösten 2020 anläggningens chipping-green och nuvarande asfaltparkeringen är belägna (idag utgörs området av nya hål 9 samt den nya gårdsdammen), startade 1924 Stångaspelen, den så kallade ”Gutaolympiaden”. Lars morfar, Lars Niklas Lagergren, bidrog genom att upplåta marken till detta. På den dåvarande ängen hade man spelat pärk sedan 1916.

 

1949 blev Gumbalde en riksangelägenhet efter att Lars pappa, Gustav Nilsson lät plöja upp ängen. Under denna tid var Idrotts Bladet en stor tidning i Sverige och dess chefredaktör Torsten Tegnér en känd profil. Herr Tegnér skrädde inte orden i sin tidning och jämförde detta med mord. Oklart dock om artikeln skrevs under rusets inverkan.

 

Orsaken till schismen mellan Gustav och Stångaspelens general skollärare Dahlgren går ej helt att utläsa, trots den omfattande floran av artiklar som följde i pressen. Klart är dock att diskussioner om arrendet var en del av osämjan. Stångaspelen flyttade under några år till Roma innan Stangmalmen iordningsställdes, d v s området där tävlingarna fortfarande genomförs, alltid i början av juli månad.

 

Gumbalde har under årens lopp fått mycken positiv respons i diverse artiklar och medier, bland annat med i inslag i TV 4:s Golfresan och i samma nummer av deras tidskrift publicerades några helt fantastiska bilder från banan.

 

Som alla långvariga medlemmar är väl medvetna om har på Gumbalde under de senaste 20 – 25 åren en rad tillkommande händelser passerat revy som tillsammans bidrar till Gumbaldes spännande historik. I detta nu (2020 - 2022) genomgår banan och anläggningen en mycket spännande och ambitiös omdaning som bär löfte om att Gumbalde åter ska få den position på Gotland och i golf-Sverige som anläggningen förtjänar. Till detta finns anledning att återkomma till vid ett senare tillfälle.   

 

Som medlemmar i klubben har vi all anledning att värna om dess ryckte men också känna stolthet över denna helt unika och fantastiska anläggning. Det finns inte många – om ens någon - anläggning i riket som kan erbjuda den närhet och intimitet som Gumbalde besitter.

 

Var stolta för Er klubb! Och kom ihåg GOLFEN BERIKAR LIVET!

 

Anders Svensson

 

Anders Svensson var sekreterare i styrelsen 1989 - 1991, ordförande i juniorkommittén 2004 - 2008, ledamot av styrelsen 2005 och dess ordförande 2006 - 2007.

 

Klubbens tidigare ordföranden i ordningsföljd:

 

·        Lars Lagergren

 

·        Jan Edström

 

·        Lars Holm

 

·        Stig-Åke Svensson

 

·        Anders Svensson

 

·        Mikael Håkansson

 

·        Bo Björkman

 

·        Bengt Kindström

 

·        Olle Fredriksson

 

·        Lennart Weiss (från 2019 - )

bottom of page