Image by Soheb Zaidi

Tävlingskommittén

Tävlingskommittén har ansvar för planering och genomförande av klubbens tävlingar.

Ambitionen är att Gumbalde skall ha ett brett utbud av trivsamma och nyskapande tävlingar som möter medlemmarnas önskemål och stärker klubbkänslan.

Inför 2022 görs ytterligare en rad förändringar. En viss koncentration av resurser sker mot ett mindre antal tävlingar med ambition att genomföra dessa med hög kvalitet och attraktiva prisbord. Dessa tävlingar kommer att genomföras ca en gång per månad.

Som komplement till dessa genomförs däremellan mer lättsamma tävlingsaktiviteter som exempelvis onsdagstävlingar med puttning, 9-hål, scramble, 3-klubbstävling m.m.

 

Klubben deltar också under säsongen i ett antal seriespel med deltagare från samtliga gotlandsklubbar.

 

Tävlings/aktivitetsprogrammet kommer att publiceras på hemsidan under början av året.

 

Ansvariga för tävlingskommittén:

Göran Eriksson, Ordf                 tfn: 070-335 13 62, mail: goran.eriksson@mac.com

Agnetha Larsson,                       tfn: 073-941 11 56, mail: fam.agnetha@hotmail.com

Hugo Lindqvist,                          tfn: 070-299 37 21, mail: info@gumbaldegk.se

Kerstin Ahlqvist,                          tfn: 070-627 22 28, mail: kerstin_ahlqvist@hotmail.com

Johan Plyhr,                                 tfn: 070-555 16 99, mail: plyhr@hotmail.com

Christer Ekermann                      tfn: 076-540 44 80, mail: christer.ekermann@gmail.com