Styrelse

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb består av följande ledamöter

 

Lennart Weiss
Ordförande
lennart_weiss@hotmail.com

Mobil: +46705213781


Carina Kindström
Sekreterare
carina.kindstrom@gmail.com

Mobil: +46706390242

 

Camilla Butterfield

Ekonomiansvarig

cambut64@gmail.com
Mobil: 070-492 95 01


Johan Bryvall
Ledamot
johan.bryvall@gmail.com

Mobil: +46725256164

Carolina Wennergren
Ledamot

carolina.napierala@outlook.com


Peter Krantz
Vice ordförande, junioransvarig
peter.krantz@njordcleanair.com

Mobil: +46709414503


Pär Fredenlund
Ledamot
elpelle@elpelle.se

Mobil: +46705820993


Henrik Munkhammar
Ledamot
henrik@entrenova.se

Mobil: +46733461762

Hugo Lindqvist
Medlemsansvarig (adjungerad)
huglin@telia.com

Mobil: 070-2993721


Revisorer
Lars-Göran Engström, Bengt-Åke Jacobsson, Thomas Olofsson

Valberedning
Vidar Stenberg, Björn Ardgren, Jan Rylander