Padelbanor

Nya padelbanor I skrivande stund byggs två nya padelbanor på Gumbalde. Dessa kommer att ligga på det gamla övningsområdet i anslutning till maskinhallarna. Padelbanorna invigs under april.

Padelbanor