My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Nyhetsbrev maj

Nyhetsbrev maj

Nyhetsbrev nr 11 21 maj 2022 Medlemsgolfen drar igång, Golf Gamebook – nytt verktyg för anmälan till tävlingar och aktuellt från klubbens damer I detta nyhetsbrev berättar vi om att medlemsgolfen på söndagar drar igång denna helg, vi informerar om Gumbaldes nya verktyg för anmälan och registrering av tävlingar samt aktuellt från klubbens livaktiga damkommitté. Medlemsgolfen Från och med kommande söndag (22/5) och hela sommaren spelas klubbens öppna medlemsgolf. Att medlemsgolfen är öppen betyder att samtliga medlemmar, oavsett medlemsform, är välkomna utan extra avgifter. Medlemsgolfen spelas varje söndag med start kl. 13.20, om inte annat meddelas i detta medlemsbrev och på klubbens hemsida (gumbaldegk.se). Vi samlas ca 30 minuter före på gårdsplanen framför restaurangen för lottning. Den vanliga spelformen är poäng-bogey men kan komma att varieras under säsongen. Från veckan före midsommar spelas även en ”running aclectic” under 8 sommarveckor. Den spelas som en inbäddad tävling i ordinarie spel. (Om du är oklar över innebörden kan du googla men kortfattat ska man under ett antal ronder successivt fylla scorekortet med resultat från olika hål. Sista rundan ska resterande hål fyllas, oavsett hur det går just den dagen.) Anmälan till running eclectic sker via mail till gumbaldegk.se. Från denna säsong är det klubbens som svarar för prisutdelning. Det betyder att spel om pengar upphör, i enlighet med rådande riktlinjer från Riksidrottsförbundet som SGF är medlemmar i. Organisationen av medlemsgolfen sker i samspel mellan tävlings- och medlemskommittén. Varmt välkomna på söndag. Golf Gamebook – gumbaldes nya anmälnings och scoreredovisningssystem för tävlingar Vi kommer i år på Gumbalde helt använda oss av Golf GameBook både för bokning av tävling samt genomförande. Förutsättningen är att man har appen Golf Gamebook. Detta kan innebära en del inkörningssvårigheter. Vi hoppas att detta skall kunna förklaras och även supporteras från anmälan till slutspelad rond. Anmälan kan även göras från hemsidan till Golf GameBook via en tävlingslänk. Nedan försöker vi förklara hur ni kommer i gång. 1) Ladda ner appen ”Golf GameBook Scorekort & GPS” 2) Registrera dig och logga in 3) Starta en runda (vid tävling läggs din boll upp automatiskt med spelare), om ni spelar själva: a) Klicka på ”Spela golf” b) Välj bana c) Sätt upp ditt spel. Tee, spelare mm. 4) Fyll i din score 5) Följ ledartavlor 6) Resultatlistor läggs upp automatiskt 7) Om handicapgrundande tävling förs så registreras detta automatiskt Mer information finns på hemsidan: Lycka till! Hälsningar Tävlingskommittén Glada damer i träning med klubbens nya PRO Anders Fritzon Till sist berättat vi om att ett tjugotal av klubbens damer i onsdags kväll träffades för att träna med Gumbaldes nya pro, Anders Fritzon. Det blev 90 lärorika minuter fyllda av bra tips som levererades med enorm glädje och entusiasm. Tack Anders! Det vi alla tar med oss är att ”Bra Golf – är alltid Roligare Golf”. Närvaron på rangen lär öka. Damernas trivselkvällar är nu i full gång, samling på det vackra golftorget 16.30 varje onsdag för att spela 9-hål under lättsamma former. Alla damer inom klubben hälsas hjärtligt välkomna!

Nyhetsbrev maj

Nyhetsbrev maj

Nyhetsbrev nr 10 11 maj 2022 Bokning av nya ronder i GIT, konstituering av nya styrelsen I detta nyhetsbrev informerar vi om regelverket runt bokning av tider för spel på Gumbalde, arbetsfördelningen inom klubbens styrelse efter genomförd konstituering och så blickar vi framåt mot kommande helg när banan öppnas i sin helhet. Läget på banan Men vi inleder med att kommentera läget på banan. För de som inte redan spelat årets premiärrunda på ”nya Gumbalde” skulle vi tro att ryktet gått före. Den nya banan uppfyller med råge de förväntningar som klubbens medlemmar och gäster haft. För all del påverkas puttningen av de skurna skarvarna på de greener som under våren lagts med färdigt gräs och visst behövs vatten, gödning, dressning, plus några veckor av sol, värme och bevattning innan kvalitén är topp. Med det sagt så är ändå de kommentarer som hittills nått nyhetsbrevets redaktion entydigt positiva. Den nya banan är vacker, varierande och rolig att spela – oavsett vilket nivå man befinner sig på. På bilden ser ni grabbarna som gör allt för att vi skall ha en fungerande bana att spela på Som redan framgått av måndagens nyhetsbrev från Gumbalde Resort öppnas banans resterande sex hål kommande lördag den 14 maj. Fram tills dess pågår ett intensivt arbete med att färdigställa de sista ytorna och göra banan spelklar. Under maj kommer också den nya kiosken att komma på plats i form av en food truck som kommer att finnas uppställd i anslutning till hål 1/10. Utöver pågående anläggningsarbeten på banan och driving-rangen återstår att få banan upplagd i Garmins system för golfklockor med mera. Nyhetsbrevet återkommer med aktuella uppdateringar efter hand. Bokning av spelronder i GIT För att banan ska vara så tillgänglig så möjlig för spontant spel gäller från denna säsong att maximalt fyra ronder kan bokas i förväg. Man kan endast boka en rond per dag via GIT (golfens IT-system) och vidare högst två helgtider. (Du som vill boka en rond går in på golf.se, klickar på Min golf och bokar tid genom att ange ditt golf-id.) Bokar man sig för fyra ronder kan man inte boka en ny rond förrän man betat av en de bokade ronderna. (Vad gäller spel samma dag kan man givetvis gå ut på eftermiddagen om det är ledigt på banan men det är då en bokning man får göra via receptionen.) Regeln om fyra ronder kan möjligen uppfattas som begränsande av någon men jämfört med många andra klubbar är Gumbaldes regelverk relativt generöst utformat. På bilden har vi valda delar av dagens ( 11 maj) deltagare i veterangolfen Ansvarsfördelning inom klubbstyrelsen I samband med klubbens styrelsemöte den 25 april konstituerades styrelsen och dess kommittéer på följande sätt. Först i ordningen nedan valdes till ordförande i respektive kommitté. Övriga namn som anges är ledamöter av styrelsen som ingår som ledamöter i respektive kommitté. Inom kort tillförs ytterligare namn till respektive kommitté. Samtliga medlemmar av klubbens kommittéer kommer inom kort att framgå av klubbens hemsida under respektive kommitté. Ordförande: Lennart Weiss (valdes på årsmötet) Vice ordförande: Peter Krantz Kassör: Camilla Butterfield Sekreterare: Karin Tideström Tävlingsansvarig: Henrik Munkhammar (Hugo Lindqvist) Medlemsansvarig: Hugo Lindqvist (Göran Eriksson, Lena Rylander) Informationsansvarig: Lennart Weiss (Karin Tideström, Hugo Lindqvist) Junioransvarig: Peter Krantz (Göran Eriksson) Sponsoransvarig: Ove Ahqvist (Göran Eriksson) Damkommittén: Elaine Juniwik (kontaktansvarig inom styrelsen: Camilla) Veterankommittén: Roger Wärn (kontaktansvarig inom styrelsen: Hugo) Hickorykommittén: Johan Plyhr (kontaktansvarig inom styrelsen: Lennart) I nästa nyhetsbrev som kommer om en dryg vecka kommer vi bland annat att berätta om när medlemsgolfen på söndagar drar igång samt lämna ytterligare information om Golf Gamebook som är det system som vi använder fr o m i år när vi anmäler oss till klubbens tävlingar.

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev nr 9 17 april 2022 Rapport från klubbens årsmöte samt information inför öppningen av banan den 1 maj Hugo Lindqvist utsedd till klubbens sjunde hedersmedlem. Henrik Johansson, Gumbaldes banchef, om läget på banan inför öppningen den 1 maj och en kort rapport från Gumbalde GK:s årsmöte den 17 april. Gumbalde öppnar med 12 hål den 1 maj och resterande den 14 maj Det blev Gumbaldes banchef, Henrik Johansson, som fick huvudrollen i samband med klubbens årsmöte den 17 april. Anledningen var att VD Matz Bengtsson blivit sjuk men i hans frånvaro tog Henrik ledarstaven på allra bästa sätt. Henrik redogjorde för höstens och vinterns arbetet som nu i stort sett är färdiga. Återstår gör byggandet av någon tee samt en del arbeten av reparationskaraktär runt greener, bunkrar, dammar och promenadvägar, plus utläggning av färdigt gräns på målgreenerna på driving-rangen. Till detta givetvis en hel del sol, värme och vatten så att det blir fart på växtligheten. Henrik fick ett 15 tal-frågor på årsmötet som han besvarade utförligt med en stor portion engagemang och personlig charm. Det viktigaste i korthet: - Den 1:a maj öppnas banan med 12 hål. Dessa kommer att markeras ut med skyltar och spelas i följande ordning: 1, 2, 14, 7, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18. Resterande hål planeras att öppnas den 14 maj. Med avsikt att begränsa slitaget på banan den första tiden spelas inte Gotland Runt på Gumbalde i år. Vidare sker ingen ytterligare försäljning av golfpaket de första veckorna i maj. Driving-rangen öppnas i mitten av maj. Öppningen sker med begränsad längd, ca 140 m. De nya målgreenerna för teknikträning kommer att vara tillgängliga. Rangen öppnas med full längd (ca 280 m) när gräset hunnit ta sig så pass att bollar kan plockas maskinellt. (Driving-rangen får nya mattor samt nya bollar.) Den nya banan spelas par 70. Från back-tee ca 6 300 m och från front-tee ca 4 300 m. Flertalet hål får fyra olika tee-er men hål 12 hela 7 stycken för att möjliggöra olika spelalternativ beroende på väder och vind. Speltiderna torde bli klart kortare än förr, ca 3,45 tim. för en fyrboll under lågsäsong och sannolikt drygt fyra timmar för en fyrbollar under högsäsong. (Spelet brukar bli långsammare med ökad spel av turister som är ovana vid banan.) Som förr tillämpas starttid med var 10:e minut. De hål som byggts med färdigt gräs (totalt ca 4 hektar) torde ha satt sig och skarvarna vuxit ihop i mitten av juni. Greener som byggdes med grässådd redan föregående år förefaller vara i fin form. Målet är Gumbalde ska slå sig in bland Sveriges 20 bästa banor. Det kommer sannolikt ta något år och kräva gödsling, dressning och vård, både av green-områden och fairways. Jämfört med tidigare år fördubblas organisationen på banan till ca 8 – 9 personer sommartid. Anläggningen har också fått en helt ny och toppmodern maskinpark som kommer att höja nivån på banskötseln. Hugo ny hedersmedlem och tre nya ledamöter i styrelsen Klubbens årsmöte inleddes med att ordförande Lennart Weiss berättade om klubbens verksamhetsplan samt pågående diskussioner med Gumbalde Resort om framtiden samt den diskussion som pågår om att etablera ett utvecklingsbolag i Stånga. Årsmötet lotsades fram genom agendan på bästa sätt av Charlotte ”Lottie” Eliasson (ordf. i Stånga IF) och Johan Plyhr (ordförande i klubbens hickorykommitté). I samband med årsmötet fattades beslut om en stadgeförändring med innebörd att framtida hedersmedlemmar endast befrias från medlemsavgiften. (Tidigare utsedda hedersmedlemmar är fortsatt befriande från såväl medlems- som spelrättsavgift.) På styrelsens förslag, hanterat under både kuppartade och lättsamma former, beslutade årsmötet att till ny hedersmedlem enhälligt utse Hugo Lindqvist. Brukligt är att hedersmedlemmar utses efter avslutad tjänstgöring i klubben men eftersom både styrelsen och årsmötet gör samma bedömning, att Hugo aldrig kommer att sluta vara aktiv i golfklubben, fann årsmötet det för rimligt att göra ett avsteg från praxis. Grattis till Hugo från såväl medlemmar som nyhetsbrevet. Nyval till styrelsen efter Gunnar Danielsson och Johan Bryvall, som båda avböjt omval, skedde genom val av Karin Tideström, Göran Eriksson och Hugo Lindqvist. Styrelsen i sin helhet: Ordförande: Lennart Weiss. Kassör: Camilla Butterfield. Övriga ordinarie ledamöter: Peter Krantz, Henrik Munkhammar, Ove Ahlqvist, Karin Tideström, Hugo Lindqvist. Suppleanter: Göran Eriksson, Lena Rylander. Konstituering av övriga funktioner inom styrelsen sker i samband med kommande styrelsemöte. Johan Plyhr passade på att berätta att årets tävlingsprogram är klart och finns på klubbens hemsida (gumbaldegk.se.) Till årets säsong görs en satsning på att höja nivån på klubbens tävlingar vilket sker tack vare ett utvidgat samarbete mellan klubb och anläggning vad gäller planering och genomförande samt rekrytering av externa sponsorer som gör att prisborden kommer att få högre kvalitet. Totalt deltog närmare 60 personer, varav ett 15-tal nya medlemmar, i samband med Henrik Johanssons redogörelse för läget på banan samt på klubbens årsmöte vilket är den bästa siffran på flera år.

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev nr 8 8 april 2022 Sista chansen! Nyhetsbrevet påminner om Gumbalde GK:s årsmöte och Gumbalde Resorts information söndag den 17 april. Idag tisdag är sista dag för anmälan av deltagare. Anmälan till klubbens årsmöte samt bolagets informationsmöte om läget på banan Klubbens årsmöte genomförs kl.11.00 den 17 april i Salen (plan 2, ovanför restaurangen) på Gumbalde. Eftersom årsmötet föregås av en särskild information om läget på banan och den pågående ombyggnaden av Gumbalde vill vi gärna att du som avser att delta på dessa möten anmäler dig i förväg, senast tisdag den 12 april genom att maila klubben på info@gumbaldegk.se. (Detta för att kunna lägga en beställning till restaurangen.) Var noga med att ange namn på de som avser delta så att vi vet om fler från samma familj avser delta. Informationsmötet startar kl. 10.00. Kaffe och smörgås finns från kl. 9.45. Tyvärr har vi inte möjlighet att erbjuda medverkan via en digital sändning. RF-SISU hade inte möjlighet att hjälpa oss med den saken i år och därför kommer såväl årsmötet som bolagets information endast ske på plats den 17 april. Bilaga: handlingarna till klubbens årsmöte För de som deltar på plats kommer handlingarna finnas upptryckta.

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev april

Nyhetsbrev nr 7 7 april 2022 Dags att anmäla sig till klubbens årsmöte och bolagets specialinformation om läget på banan samt Golf GameBook – ett nytt verktyg för tävlingar till årets säsong. I detta nyhetsbrev påminner vi om att det är dags att anmäla närvaro på klubbens årsmöte samt bolagets informationsmöte som genomförs före årsmötet. Vi informerar också om att Gumbalde GK och Gumbalde Resort inför denna säsong tillsammans tagit beslut om att skaffa ett nytt verktyg för anmälan och registrering av tävlingar. Anmälan till klubbens årsmöte samt bolagets informationsmöte om läget på banan Vi påminner om att klubbens årsmöte genomförs kl.11.00 den 17 april i Salen (plan 2, ovanför restaurangen) på Gumbalde. Eftersom årsmötet föregås av en särskild information om läget på banan och den pågående ombyggnaden av Gumbalde vill vi gärna att du som avser att delta på dessa möten anmäler dig i förväg, senast tisdag den 12 april genom att maila klubben på info@gumbaldegk.se. (Detta för att kunna lägga en beställning till restaurangen.) Var noga med att ange namn på de som avser delta så att vi vet om fler från samma familj avser delta. Informationsmötet startar kl. 10.00. Kaffe och smörgås finns från kl. 9.45. I tidigare nyhetsbrev har vi antytt om att det eventuellt kunde bli fråga om en digital sändning för de som önskar delta på distans. Tyvärr hade inte RF-SISU möjlighet att hjälpa oss med den saken i år och därför kommer såväl årsmötet som bolagets information endast ske på plats den 17 april. Golf GameBook – nytt scoreverktyg som gör tävlingar och sällskapsronder roligare Inför kommande säsong har klubben och bolaget gemensamt fattat beslut om att teckna avtal med Golf GameBook. Med hjälp av Golf GameBook blir det enklare att registrera din score men också en handikapprond, att ha koll på sina resultat över tid, att under pågående rond, särskilt i samband med tävling, ha en överblick av ditt eget resultat i förhållande till andra medtävlande, att lägga upp egna tävlingar, typ ”Ryder Cup” eller följa utvecklingen i en så kallade running eclectic. Erfarenheter från andra golfklubbar visar att Golf GameBook är ett verktyg som gör det både enklare och roligare att spela golf. Golf GameBook kommer att finnas tillgänglig i samband med att tävlingssäsongen startar i maj.

Nyhetsbrev mars

Nyhetsbrev mars

Nyhetsbrev nr 6 28 mars 2022 Handlingar till Gumbalde GK:s årsmöte den 17 april Sedan igår kväll, söndag den 27 mars har handlingarna till klubbens årsmöte den 17 april varit tillgängliga på klubbens hemsida, gumbaldegk.se. samt också lagts ut på klubbens facebooksida. Som bilaga till detta nyhetsbrev kan medlemmarna ta del av den kompletta verksamhetsberättelsen samt agendan och olika förslag till årsmötet. Årsmötet genomförs kl.11.00 den 17 april i Salen (plan 2, ovanför restaurangen) på Gumbalde. Vi påminner om att årsmötet föregås av en information om läget på banan och den pågående ombyggnaden av Gumbalde som helhet. Detta informationsmöte startar kl. 10.00. För de som önskar finns kaffe och smörgås från kl. 9.45. För att kunna lägga en beställning till restaurangen önskar vi att de som avser att delta från kl. 10.00 anmäler sig till info@gumbaldegk.se senast den 12 april. Var noga med att ange namn på de som avser delta så att vi vet om fler från samma familj avser delta. Vi undersöker just nu om vi kan komplettera den muntliga presentationen samt årsmötet med en digital sändning. Vi återkommer om den saken i ett kommande nyhetsbrev. För att läsa handlingarna: Klicka på knappen nedanför.

Årsmöteshandlingar 2022

Årsmöteshandlingar 2022

Dagordning vid Gumbalde golfklubb årsmöte 2022-04-17 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11.Information om verksamhetsplan och budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår. 12.Förslag till justeringar av stadgarnas § 10 och 13 avseende betalningsbefrielse för hedersmedlem. (Bilaga) 13.Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 14.Förslag om hedersmedlem i Gumbalde GK. 15.Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår. 16.Val av a. klubbens ordförande för en tid av 1 år. b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år. c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år. d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta. e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en väljs till sammankallande. f. ombud till GDF-möte. 17.Övriga frågor. 18.Avslutning. Förslag till ändring av stadgarnas § 10 och 13 avseende betalningsbefrielse för klubbens hedersmedlemmar Enligt klubbens normalstadgar har årsmötet möjlighet att utse hedersmedlem. Det är en uppskattad ordning som finns för att hedra personer som gjort särskilda insatser för klubbens och Gumbaldes utveckling. Enligt klubbens stadgar, § 10 och 13 är hedersmedlemmar befriade från avgifter, d v s både medlemsavgift och spelrättsavgift. Det är något som klubbens styrelse är principiellt positiv till men som av ekonomiska skäl kommer att bli svårt att upprätthålla i framtiden. Tidigare fanns en överenskommelse mellan klubb och bolag med innebörd att bolaget avstod från att fakturera spelrättsavgifter för klubbens hedersmedlemmar mot att klubben avstod från att fakturera bolagets sponsorer medlemsavgifter. Ekonomiskt var överenskommelsen fördelaktig för klubben. Efter ägarskiftet på Gumbalde 2020 upphävdes tidigare överenskommelse. Det betyder att klubben fullt ut betalar spelrättsavgifter för klubbens hedersmedlemmar. I nuvarande läge med få golfaktiva hedersmedlemmar är kostnaden relativt begränsad. Med fler hedersmedlemmar skulle dock kostnaden konkurrera med andra angelägna delar av klubbens verksamhet. Saken sätts i perspektiv om man beaktar att av klubbens medlemsavgift på 600 kr går 250 kr till avgifter till Svenska Golfförbundet samt Gotlands golfförbund. Återstår således 350 kr/medlem att göra verksamhet för. Av uppenbara skäl bör dessa medel styras mot klubbens kärnuppgifter, d v s medlemsvård, junior- och tävlingsverksamhet samt information. Efter övervägande föreslår klubbens styrelse att stadgarna ändras så att nya hedersmedlemmar endast befrias från medlemsavgift. För redan beslutade hedersmedlemmar kvarstår således betalningsbefrielse både för medlems- och spelrättsavgift. En förändring av klubbens stadgar kräver 2/3 majoritet vid klubbens årsmöte. Styrelsen för Gumbalde GK föreslår årsmötet besluta: Att justera klubbens § 10, sista meningen med formulering: ”Hedersmedlem är befriad från avgifter till klubben” samt strecksats i § 13 med formuleringen: ”hedersmedlem är befriad från avgifter,” till följande: hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. Att beslutet avser beslut om nya hedersmedlemmar. För tidigare beslutade hedersmedlemmar (före 2022) kvarstår tidigare ordning. Valberedningens förslag inför årsmötet 2022 Ordförande (för 1 år) Lennart Weiss, omval Ledamöter Camilla Butterfield, 2 år omval Peter Krantz, 2 år omval Ove Ahlqvist, 2 år nyval Karin Tideström, 1 år nyval Hugo Lindquist, 1 år nyval Suppleanter (för 1 år) Lena Rylander, omval Göran Eriksson, nyval Revisorer (för 1 år) Olle Fredriksson, omval Bengt-Åke Jacobsson, omval Thomas Olofsson, revisorssuppleant omval Ombud till GDF-möte Valberedningen föreslår att hänskjuta till styrelsen att utse ombud. Valberedning 2021/2022 Vidar Stenberg, ordförande och sammankallande Björn Ardgren Jan Rylander Följande styrelseledamöter har 1 år kvar: Henrik Munkhammar

Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsberättelse 2021

GUMBALDE GOLFKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 Styrelsen för Gumbalde Golfklubb får härmed avge redovisning för klubbens verksamhet räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter: Lennart Weiss, Ordförande, Gunnar Danielsson, Camilla Butterfield, Peter Krantz, Henrik Munkhammar och Johan Bryvall. Hugo Lindqvist, adjungerad. Suppleanter: Lena Rylander, Ove Ahlqvist Revisorer: Olle Fredriksson och Bengt Åke Jakobsson
med Thomas Olofsson som ersättare Styrelsesammanträden Styrelsen har förutom konstituerande styrelsemöte haft 9 stycken protokollförda samman­träden. Styrelsens ansvarsfördelning och kommittéansvariga inom klubben: Ordförande: Lennart Weiss Vice ordförande: Peter Krantz Klubbkassör: Camilla Butterfield Sekreterare: Ove Ahlqvist Informationsansvarig: Hugo Lindqvist, Lennart Weiss Medlemskommittén: Hugo Lindqvist, Lena Rylander, Göran Eriksson, Christian van den Bosch Banrådet: Johan Bryvall, Ove Ahlqvist Tävlingskommittén: Henrik Munkhammar, Hugo Lindqvist, Agnetha Larsson, Johan Plyhr, Kerstin Ahlqvist Veterankommittén: Roger Wärn, Mats Wahlqvist, Kenneth Julin Juniorkommittén: Peter Krantz, Johan Bryvall Damkommittén: Elaine Juniwik, Ewa Hansson Hickorykommittén: Johan Plyhr, Fredrik Ström, Lennart Weiss Samverkanskom. Lennart Weiss, Peter Krantz, Camilla Butterfield (Samverkanskommittén är ett samrådsforum mellan klubben och Gumbalde Resort.) Styrelsen om 2021 års verksamhet Dags för ”nya Gumbalde” att slå upp dörrarna Så är det då äntligen snart dags. När ”nya Gumbalde” slår upp dörrarna i början av maj är förväntningarna högt ställda. Även om det i skrivande stund är oklart om banan kan öppnas med 12 eller 18 hål den 1 maj är det bara en fråga om ett antal veckor innan sol och bevattning fått fart på växligheten så pass att banans nya greener, tee-områden, fairways och tänkta klipplinjer framträder på det sätt som vi alla så ivrigt ser fram mot. Att nya Gumbalde kommer att bli fantastiskt kan ingen som vandrat runt på banan i vinter betvivla. Men även med detta sagt är det värt att påminna om att det tar ett par, tre år innan en ombyggd bana satt sig och som nya greener, tee:er och fairways fått önskvärd finish. Gumbalde siktar på att bli en av Sveriges främsta banor i termer av spelupplevelse och kvalitet. Det kräver dressning, gödning, klippning och massor av omsorg. Dessbättre talar allt för att Gumbalde Resort är beredda att avdela de medel och den organisation som krävs för att komma dit. Det har vi som medlemmar all anledning att känna tillfredsställelse över. Därmed randas vi också slutet på en lång lidandets historia som kantat villkoren för Gumbalde sedan slutet av 1990-talet. Alla som varit medlemmar i Gumbalde de senaste 20 – 30 åren vet att Gumbalde aldrig blev den storslagna skapelse som paret Lagergren drömde om. Inte så att det var något fel på ambitionerna. De var utmärkta. Så också de grundläggande investeringar som gjordes i Gumbaldes unika bebyggelsemiljö som utgör anläggningens hjärta. Som framgår av den historieberättelse som finns på klubbens hemsida kom dock en finanskris, diverse tvister men också en dos lokal missunnsamhet emellan som kastade grus i maskineriet. Sedan dess har Gumbalde blivit en alltmer bedagad skönhet, konstant underinvesterad och med en organisation satt på svältkost. Vändningen kom med Gotlandsfabriken AB:s övertagande 2020. Även om enskilda medlemmar under hösten och vintern haft synpunkter både på det ena och det andra råder ingen tvekan om att det är en rejäl satsning som skett och som fortlöpande sker. Tills nu har ca 32 miljoner kr investerats i en ombyggnad av hotellet, Gumbaldes nya ”golftorg”, driving-rangen, parkeringen och inte minst banan som sådan som fått merparten av investerade medel. Med de beslut som tagits uppgår Gumbalde Resorts investeringsram till ca 40 mkr. Och då ligger ändå den planerade utbyggnaden av hotellet, den nya bostadsrättsföreningen med mera utanför redan tagna beslut. Låt oss anta att vi istället landat i den lösning som låg på bordet när vi samlades till årsmötet 2020. Då hade vi i bästa fall fått till en nyemission på runt 6 - 8 mkr, som resulterat i en begränsad ombyggnad av banan och med fortsatt eftersläpande investeringsbehov i Gumbaldes byggnader, inte minst hotellet som är en viktig intäktskälla för den samlade verksamheten. Men det är minst lika sannolikt att hela projektet hade kört i diket. Och i så fall hade vi nu stått med en bana och anläggning på dekis och i en fortsatt nedåtgående spiral. De som under hösten suckat över att man tvingats spela på När istället för på sin hemmabana eller känner oro för att inte allt är klart den 1 maj bör besinna att alla andra alternativ hade varit klart sämre. Från styrelsens sida har vi valt att blicka framåt. Därmed också mot de möjligheter men också nya utmaningar som både klubb och bolag står inför. Som konstaterades redan i förra årets verksamhetsberättelse innebär ägarförändringen en mer markerad uppdelning av klubbens och bolagets uppgifter. För bolaget står av naturliga skäl den kommersiella verksamheten i centrum, d v s banan, hotellet och restaurangen. Med en ambitiös och kompetent förvaltning av banan behövs inte heller klubbens direkta engagemang i den delen, mer än som kontaktlänk mellan klubb och bolag när det gäller medlemmarnas upplevelser av banans dagliga skötsel. Det är en uppgift som med fördel kan samordnas av bolagets och klubbens gemensamma Banråd samt klubbens hålvärdar. Klubbens kärnuppgifter handlar således om den ideella verksamheten med fokus på medlemsvård, junior- och tävlingsverksamhet, information samt de olika medlemskommittéerna, d v s golfen som sådan och klubbens sociala liv. I samband med höstens verksamhetsplanering förde styrelsen en ingående diskussion om dessa delar och landade i slutsatsen att klubben både behöver höja ambitionsnivån och kvalitén i genomförda aktiviteter. Med den omfattande investeringen i Gumbalde och högre kvalitén på banan följer också helt naturligt en högre spelrättsavgift. Jämfört med andra liknande anläggningar i golf-Sverige kommer det dock fortsatt vara prisvärt att spela på Gumbalde, särskilt om man beaktar att en spelrätt på Gumbalde inte är förenad med någon kapitalinsats. Den relativa förändringen är dock ganska stor vilket per automatik innebär att medlemmar och gäster förväntar sig mer valuta för pengarna. Det gäller rimligen både den kommersiella och ideella delen av verksamheten. Styrelsens slutsatser och fortsatta målinriktning beskrivs i klubbens verksamhetsplan. Inför årets säsong spänner vi bågen hårdare. De viktigaste delarna i klubbens verksamhetsplan kommer att presenteras på klubbens årsmöte den 17 april. Utan att här gå in på alla detaljer är det uppenbart att det fordras tre villkor för att klubben ska lyckas med sina intentioner. Den viktigaste är att klubbens kommittéer fungerar. Det är där huvuddelen av det ideella föreningsarbetet bedrivs. Alltså krävs en drivande ordförande i varje kommitté och att den finns en krets av frivilliga som är beredda att avsätta den tid som krävs. Den andra förutsättningen är att finns resurser för den ekonomiska planeringen och klubbens löpande administration. Vad gäller ekonomin är saken under god kontroll tack vare klubbens kassör som inför detta verksamhetsår dessutom själv tagit över ansvaret för kontering och bokföring. Vad gäller klubbens löpande administration krävs dock en resursförstärkning. Det har vi i nuläget inget bra svar på men frågan är under bearbetning. Den tredje förutsättningen är att det råder ett gott och konstruktivt samarbetsklimat mellan klubb och bolag. Viljan är det knappast något fel på. De smärre friktioner som uppstått hittills har delvis handlat om bolagets höga tempo som ibland inte medgett den tid för förankring och dialog som varit önskvärd. Men även klubben förorsakar en del ”skav” som en konsekvens av den inneboende tröghet och ojämna arbetsinsats som följer av den ideella verksamhetens karaktär. För att lösa ut dessa saker pågår just nu en process mellan klubb och bolag under ledning av SGF:s klubbrådgivare Claes Björklund som har till syfte att definiera en gemensam målbild, en tydlig gränsdragningslista samt hur verksamheten framåt ska organiseras. För klubbens del behöver vi också finna svar på hur vardagliga men delvis också helt kritiska administrativa uppgifter ska kunna utföras utan att vara beroende av frivilligt, oavlönat arbete. Styrelsens uppfattning är att vi behöver finna en lösning på den saken under hösten. Pågående process mellan klubb och bolag sker också med avsikt att klargöra förutsättningarna för klubbens nyttjanderättaavtal som måste förnyas med ny period från den 1/1 2024. Det nuvarande avtalet löper alltså ut om drygt 1,5 år och sades upp formellt redan för ett år sedan. Styrelsens intention är att den pågående dialogen mellan klubb och bolag ska resultera i ett nytt avtal som tillgodoser medlemmarnas intressen och på ett balanserat sätt definierar klubbens och bolagets olika uppgifter. Från klubbens sida är vi övertygade om att en vital golfklubb är en avgörande förutsättning för det sociala livet på och runt Gumbalde men också en viktig tillgång för Stånga som lokalsamhälle. Det är dock inget som kommer av sig självt. Verksamheten blir aldrig bättre än summan av medlemmarnas engagemang. Därför har vi anledning att vara glada över att valberedningen inför kommande verksamhetsår haft relativt lätt att finna personer som är intresserade av att engagera sig i verksamheten. Det bådar gott inför framtiden och ger förhoppningar om att nya Gumbalde inte bara kommer att bjuda på en fantastisk anläggning utan även en levande och vital golfklubb med en hög grad av trivsel och gemenskap. Lennart Weiss Ordförande, Gumbalde GK Damkommittén Damkommittén träffades i mitten av mars för att planera årets verksamhet. Vi diskuterade antalet niohålare och olika spelformer och sommarens 18-hålare. Under maj och juni genomförde vi åtta träffar med niohåls spel, och kunde under de sista träffarna även ha prisutdelning. Under dessa veckor hade 22 damer deltagit, och vid ett tillfälle var vi hela 19 stycken som spelade. Vi hade avslutade vårsäsongen 23/6 med en lagtävling som blev uppskattad. Vi genomförde öppna damdagen i början på juni, tyvärr med ett svagare antal deltagare. En av orsakerna var att vi hade kanonstart redan kl. 8.00. Eftersom många har en bra bit att köra valde därför flera att inte delta. Vi fortsatte på onsdagar med 18 håls spel under högsäsong. Det fungerade mycket bra och alla damer hjälptes åt med startgrupper, även om ingen från damkommittén var närvarande. Under augusti och september spelade vi nio hål eclectik under sex onsdagskvällar. Under hösten deltog 24 damer. Vi avslutade med trevlig samvaro i restaurangen som ordnade mat och kaffe åt oss. Vi hade prisutdelning där alla deltagande damer fick pris.
Vi drog även årets birdiedam som vann ett presentkort på Hemse presentaffär. Även i år kom några nya damer och spelade med oss och det ser vi som mycket positivt. Elaine Juniwik och Ewa Hansson Juniorkommittén Juniorverksamheten kan rapporterna om god fart under sommarmånaderna. Stommen i verksamheten utgörs av Gumbalde Summercamp, ett 2-dagars träningsläger med övernattning på hotellet, samt träningspassen på tisdagar. Gumbalde Summercamp hålls i början av juli så att ungdomarna kan knyta kontakter med spelkamrater för sommaren tidigt. Under lägret delas ungdomarna in i 3 olika grupper och de roterar sedan mellan olika övningar som leds av Martin Munkhammar ifrån Visby GK samt våra egna tränare Anders och Fredrik. Under 2021 hade vi glädjande nog ett rekordstort antal deltagare varav många tjejer, riktigt kul! Inför 2022 så har vi tillsammans med tränarna bestämt att utöka med en dag, det vill säga totalt 3-dagar med 2 övernattningar. Lägret genomfördes i samarbete med Gotlands Golfförbund. Kul att se att många juniorer även ställde upp i klubbtävlingar samt KM. Periodvis har vi haft bra närvaro på träningarna, men fortfarande är detta något som vi både kan och ska förbättra. Golf blir roligare om man tränar! Varmt tack till alla sponsorer som gör juniorverksamheten med Gumbalde Summercamp som kronan på verket möjlig. Peter Krantz och Johan Bryvall Veterankommittén Ännu ett Coronaår som vi lägger bakom oss. Även 2021 kom vi igång senare än vanligt. Vintern och de låga temperaturerna höll i sig länge, för att vara på Gotland. När vi till slut kunde börja, ökade vi antalet deltagare successivt. På vår tisdagstid spelade veteranerna 446 rundor, en ökning med 34% från 2020. Det är bra. Totalt var det 55 unika deltagare på våra rundor. Många deltog för första gången och det var speciellt uppmuntrande. Genom att vi införde en ny tävling, – 1-puttar, har vi alla blivit bättre på inspel mot flaggan. Vi ser fram mot att se fler av klubbens veteraner tar tillfället att delta 2022. Kom och prova en gång i alla fall. Vi startar upp på När, så fort banan är spelbar. Roger Wärn, Kenneth Juhlin, Mats Wahlqvist Tävlingskommittén 2021 blev lite av återhämtningens tävlingssäsong även om coronahotet hela tiden svävade över oss. Vi genomförde ett rejält tävlingsschema med höjdpunkter i KM, med Daniel Stenberg som vinnare för fjärde gången i rad, och vår 3-mannascramble med fullt startfält 114 deltagare.
KM innehöll även Åldersklasser och PB-tävling med ”Bettan” Magni Bergström som segrare i damklassen, Lennart Weiss i herrklassen, Olof Wärnfeldt i ungdomsklassen och Andreas Mårtensson i knatteklassen.
En förhoppning är att vi skall få igång damerna att spela KM scratch igen. Medlemsgolfen på söndagar har genomförts i vanlig ordning med ett embryo till eclectic över en viss tidsperiod Vi tackar våra tävlingssponsorer och de som ställt upp som funktionärer under säsongen. Henrik Munkhammar, Hugo Lindqvist, Agnetha Larsson, Johan Plyhr och Kerstin Ahlqvist Medlemskommittén Medlemskommittén är en nybildad kommitté med uppgift är att arbeta med medlemsvård samt aktiviteter som främjar klubbkänsla och klubbgemenskap. En prioriterad uppgift under vintern har varit att ta kontakt med klubbens nya medlemmar per telefon och hälsa dem välkomna. Bakom välkomsthälsningen som artighetsgest är tanken att också lyssna med våra nya medlemmar i vilken utsträckning de önskar engagera sig i klubben, tipsa om medlemsgolfen samt höra om vår nye medlem saknar spelkompis eller har andra behov eller synpunkter som behöver fångas upp. Medlemskommitténs syfte är också främja det sociala livet, gemenskapen och att skapa en trevlig medlemsmiljö på Gumbalde genom olika typer av aktiviteter. Under 2022 avser medlemskommittén pröva sig fram med olika aktiviteter både för de yngre medlemmarna samt den breda medlemsstocken. Hugo Lindqvist, Lena Rylander, Göran Eriksson och Christian van den Bosch Informationsverksamheten Under året har arbetet med löpande information till klubbens medlemmar definierats som ett eget verksamhetsområde med en egen kommitté. Ambitionen är att stärka informationskommittén organisatoriskt till kommande säsong, inte minst med sikte på löpande information i sociala medier, d v s klubbens konton på Facebook och Instagram. Under slutet av 2021 och början 2022 valde informationskommittén att prioritera arbetet med att uppdatera klubbens hemsida med färsk och aktuell information. Hemsidan har också förändrats med tydligare presentation av klubbens nyhetsbrev som nu enklare kan sökas i nummerföljd. Vidare har hemsidan fått nya flikar för HIO/ albatross, både för den nya och gamla banan samt en ny flik för klubbens sponsorer samt klubbens nya hickorykommitté. Under början av 2022 har bolaget inrättat en särskild funktion som marknads- och informationsansvarig. Även om Louise har till uppgift att arbeta med Gumbalde Resorts marknadsföring är det tveklöst så att klubben med detta fått en kompetent person att få råd och hjälp av i särskilda situationer. Inte minst hoppas vi att förstärkningen inom bolaget kan bidra till en fortlöpande och aktuell information till klubbens medlemmar om läget på banan, eventuella avstängningar med mera som underlättar för medlemmarna att planera sitt spel. Hugo Lindqvist och Lennart Weiss Banrådet Banrådet har under året koncentrerat sig på att med jämna mellanrum förmedla information till medlemmarna om den pågående banombygganden. Även om vädret under slutet av 2021 och början av 2022 varit både kyligare och blötare än normalt är det vår uppfattning att arbetet med banombyggnaden i allt väsentligt följt plan och att resultatet kommer att bli fin-fint. När det gäller den bana som erbjöds sommaren 2021 kan vi konstatera att den delvis var av ojämn kvalitet. De avkortade hålen hade uppenbara svagheter men under rådande omständigheter är det svårt att se några rimliga alternativ, om banan skulle ha rimliga förutsättningar att bli klar till våren 2022. Trots rådande förutsättningar gjorde klubbens hålvärdar sitt bästa för att hålla banan städad och med att hjälpa till med att laga nedslagsmärken och uppslagna torvskador. Den uppgiften blir än mer angelägen när den nya banan öppnar. Inför kommande säsong menar vi att Banrådets uppgift behöver definieras tydligare. Vi ser ingen direkt anledning att ha ett Banråd som tycker till om var bunkrar ska placeras eller ett vattenhål förändras. Den typen frågor hanteras redan av den bästa kompetens som finns i Sverige. Däremot menar vi att det finns ett behov av en kontaktlänk mellan Banrådet respektive klubbens hålvärdar och Banchefen, allt med avsikt att tidigt fånga upp synpunkter från medlemmarna på banans skötsel, höjd på ruff med mera. Med engagerade hålvärdar tror vi också att medlemmarna kan hjälpa till med att hålla banan fri från skräp, trasiga peggar och hjälpa till med att laga skador som negativt påverkar spelupplevelsen för både medlemmar och greenfee-gäster. Till sist vill Banrådet framföra ett varmt tack till banans personal som trots dubbla arbetsuppgifter under 2021 ändå klarade uppgiften att både bygga om banan och erbjuda medlemmarna en fullt spelbar bana. Johan Bryvall och Ove Ahlqvist Hickorykommittén Under sommaren 2021 fick klubben ett tillskott i form av en särskild kommitté för de som är roade av att spela traditionell golf med hickoryklubbor. På klubbens hemsida finns nu en särskild flik som berättar om hickoryns historia, om klubbornas karaktär, hur man beräknar score och slope, köper och reparerar utrustning med mera. Kommittén grundades formellt den 2 augusti då Gumbaldes första officiella tävling i hickory genomfördes. Det betyder också att hickorykommittén planerar att genomföra en årlig tävling i hickory just detta datum, förhoppningsvis med allt fler deltagare och allt större inslag av skotska seder och traditioner. För er som ännu inte förstått charmen med att spela med hickoryskaft och känsliga metallblad kan meddelas att klubben förfogar över ett set träningsklubbor som man kan få låna under överinseende av någon av kommitténs ledamöter. Väl du blivit frälst är det bara att uppsöka närmaste loppis. Till vardags är det helt ok att spela hickory i modern klädsel men till tävling är det keps, fluga, knäbyxor och väst som gäller. Och självklart utgår ett särskilt pris till den som kan presentera den mest traditionella och stilriktiga hickorystassen. Köper man i butik och kompletterar med kavaj torde klädseln också fungera till höstens rävjakt. Tally ho! Johan Plyhr, Fredrik Ström, Lennart Weiss GUMBALDE GOLFKLUBB Stånga den 17/4 2022 ___________________________________ _______________________________ Lennart Weiss, ordförande Peter Krantz, vice ordförande ___________________________________ ________________________________ Camilla Butterfield, kassör Gunnar Danielsson ___________________________________ ________________________________ Henrik Munkhammar Johan Bryvall ___________________________________ ________________________________ Lena Rylander, suppleant Ove Ahlqvist, suppleant, sekreterare

 Nyhetsbrev mars

Nyhetsbrev mars

Nyhetsbrev nr 5 17 mars 2022 Läget på banan, Gumbalde i sociala medier samt information inför årsmötet den 17 april I detta nyhetsbrev berättar vi om läget med pågående banombyggnad, hur du enkelt kan följa Gumbalde i sociala medier samt information inför klubbens årsmöte den 17 april. Läget på banan – sex veckor före planerad öppning Med sex veckor kvar till planerad öppning av banan råder en febril aktivitet på Gumbalde. Under denna vecka rullas färdigt gräs ut på greenen till hål 17, gräs torvas av för slutförande av ytterligare greener och greenområden, arbeten pågår runt dammar och bunkrar samt på driving-rangen m m. Men kommer banan att vara spelbar den 1 maj? I skrivande stund är arbetet på 15 av banans 18 hål så långt komna att dessa hål kommer att vara spelbara den 1 maj. Enligt den tidplan som bolaget arbetar efter kommer pågående och planerade arbeten vara klara om fyra veckor, förutsatt att vädrets akter är med oss. De kommande veckorna fram till 1 maj är således viktiga, om hela banan kommer att vara spelbar då. Skulle vädret sinka pågående arbete kan det tänkas att banan inledningsvis öppnas med något färre hål spelbara. För ett sådant scenario har bolaget olika alternativ till hands men just nu sker arbetet med sikte på en samlad öppning den 1 maj. I samband med årsmötet den 17 april kommer klubbens medlemmar ges möjlighet till en samlad och färsk information om arbetet på banan samt omdaningen av Gumbalde i sin helhet. Informationen kommer att lämnas i Salen, som en informell programpunkt innan årsmötet börjar. Se den avslutande texten om klubbens årsmöte nedan. Följ Gumbalde i sociala medier Gumbalde golfklubb och Gumbalde Resort AB (som äger banan och driver restaurangen, shopen med mera) har en huvudkanal för all information och det är våra gemensamma hemsidor gumbaldegk.se och gumbalde.se. Du hittar information om såväl klubbens verksamhet som anläggningens erbjudanden via båda dessa kontaktvägar som bygger på samma plattform. Som komplement till hemsidan är såväl klubben som bolaget närvarande i sociala medier. Ofta är det lättare att snappa upp färsk information från både klubb och bolag via Facebook och Instagram. Under 2022 kommer både klubb och bolag att ha större fokus på att leverera aktuell information om klubbens och bolagets verksamhet på dessa sidor, med aktuell info om läget på banan m m. På det sättet kommer du som är medlem snabbare och enklare än idag få tillgång till färsk information. Förutsättningen för att du ska få löpande information är dock att du går in på dessa sidor och ”gillar” Facebookgruppen (tummen upp-knappen), alternativt klickar på ”gå med i gruppen”. För snabb och löpande information om såväl Gumbalde golfklubb och Gumbalde Resort gör du alltså på samma sätt; gå in på klubbens och bolagets konton och gilla/ anmäl ditt intresse. Klubbens årsmöte den 17 april Som vi redan tidigare informerat om genomförs klubbens årsmöte söndagen den 17 april, i Salen på Gumbalde. Årsmötet startar kl. 11. Handlingarna kommer att finnas tillgängliga via nyhetsbrev och på klubbens hemsida den 27 mars. Med start kl. 10.00, under ledning av Matz Bengtsson, VD för Gumbalde Resort, ges dock en särskild möjlighet till en färsk information om läget när det gäller den pågående ombyggnaden av golfbanan och Gumbalde i stort. För er som avser delta på plats samlas vi kl. 9.45 i Salen för en kopp kaffe med bulle. För att kunna anpassa beställningen i restaurangen är vi tacksamma om du/ ni vill föranmäla er via info@gumbaldegk.se senast tisdag den 12 april. Anmäl samtliga deltagare med namn. Just nu undersöker vi också möjligheten att kunna ta del av Gumbalde Resorts information om banombygganden samt delta i årsmötet digitalt. Vi återkommer med närmare besked om saken i nästa nyhetsbrev.

Nyhetsbrev februari

Nyhetsbrev februari

Nyhetsbrev nr 4 17 februari 2022 Tävlingsprogram 2022, nya flikar på klubbens hemsida och riktlinjer från RF & SGF ang. spel om pengar. I detta nyhetsbrev informerar vi om årets tävlingsprogram som tack vare en ny överenskommelse mellan klubb och bolag fått förbättrade villkor. Vi berättar om förändringar på klubbens samt bolagets hemsidor samt förtydligar reglerna för spel om pengar och vadslagning med utgångspunkt från Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets riktlinjer. Tävlingsprogram 2022 För att stärka tävlingsverksamheten inför kommande säsong har klubben och bolaget gemensamt träffat en överenskommelse om nya ekonomiska villkor. Överenskommelsen innebär ändrade villkor för banhyran samt fördelningen av de samlade intäkterna och får till följd att klubbens möjligheter att genomföra attraktiva tävlingar förbättras. Genom överenskommelsen har klubben fått möjlighet att justera deltagaravgifterna samt tillföra extra budget till prisbord för samtliga kategorier. Baserat på dessa villkor har tävlingskommittén lagt ett program inför kommande säsong som redan nu finns att ta del av på klubbens hemsida, se gumbaldegk.se, fliken ”Tävlingsprogram”. Klubbens tävlingar har delats in i fyra kategorier. Så kallade ”flaggskeppstävlingar” genomförs en gång per månad i samarbete med externa sponsorer. Det gör det möjligt att erbjuda högre ambitioner vad gäller marknadsföring, arrangemang runt själva tävlingen samt prisbord. Till detta genomförs löpande under säsongen traditionella klubbtävlingar, tävlingar i regi av klubbens dam- och veterankommitté samt medlemsgolfen på söndagar. Vad gäller dam- och veterankommitténs tävlingar hanteras prisbord och arrangemang av respektive kommitté. Inför kommande säsong finns redan nu en organisation för flaggskepps- och klubbtävlingar. Just nu pågår också ett arbete inom klubbens tävlingskommitté med att ta fram mallar för genomförandet av klubbens tävlingar samt paketerade erbjudanden till externa sponsorer. Glädjande nog har tävlingskommittén fått förstärkning under hösten i form av nya frivilliga krafter vilket gör oss väl rustade inför kommande tävlingssäsong. Inför kommande säsong görs också en nysatsning på medlemsgolfen på söndagar. Medlemsgolfen är som bekant öppen för alla medlemmar (även vardagsmedlemmar) utan särskild avgift. För att göra det möjligt för fler att delta ändras den generella starttiden för medlemsgolfen till 13.00, om inte annat anges. Klubben har tillfört budget till prisbord även för medlemsgolfen. Från och med denna säsong utgår systemet med ”anmälningsavgift”/ spel om pengar i samband med medlemsgolfen, se nästa punkt ”spel om pengar”. Spel om pengar i samband med medlemsaktiviteter Klubben har uppmärksammats på Riksförbundets och Svenska Golfförbundets strikta regelverk för spel om pengar samt vadslagning. Från och med denna säsong är således spel om pengar och vadslagning inte tillåtet i samband med tävlingar och verksamhet som arrangeras av klubben. Detta gäller även medlemsgolfen på söndagar som i stället kommer att ha priser som finansieras ur klubbens budget. Vi ber att få hänvisa till SGF:s spel- och tävlingshandbok, se punkt 1.13 på sidan 32 och 33. Nya flikar på klubbens hemsida Som flera av er kanske redan sett pågår en successiv uppdatering av klubbens och Gumbalde Resorts hemsidor. Bolagets hemsida har fått en visuell ansiktsiktslyftning som går ton i ton med anläggningens nya skyltprogram i corténplåt. Anläggningens erbjudanden är också uppdaterade och glädjande nog är redan nu bokningarna på hotellet samt för golfgrupper på bra nivåer över hela säsongen. Vad gäller golfklubben har gammal information städats bort och kommittéernas flikar försetts med ny och aktuell information. Som framgått högre upp i nyhetsbrevet ligger redan nu 2022 års tävlingsprogram uppe. Nyhetsbreven ligger från och nu i nummerordning vilket gör att den som vill gå tillbaka och ta del av ett äldre nyhetsbrev enkelt kan göra det. Den uppmärksamme noterar också att vi fått nya flikar för hole in one och albatross på den gamla banan samt en annan flik förberedd för kommande spektakulära prestationer på den nya banan. Gå gärna in och ta del av historiska HIO:s. Där finns bl.a. en f d banchef, kassör i klubben, valberedningens nuvarande ordförande, Gumbaldes PRO:s, anläggningens nuvarande VD och många andra profiler. Som ni ser saknas förargligt nog klubbtillhörighet på några personer. Om ni har information att lämna om den saken är ni välkomna att kontakta Hugo Lindqvist på info@gumbaldegk.se. I nästa nyhetsbrev som kommer inom kort berättar vi bland annat om ett nytt scoreräkningsverktyg, Golf GameBook som klubb och bolag gemensamt köpt in samt hur du löpande kan få information om klubben och bolaget på sociala medier.

Nyhetsbrev februari

Nyhetsbrev februari

Medlemsbrev nr 3 1 februari 2022 Möt Gumbaldes nya golf-PRO Anders Fritzon I detta medlemsbrev får Gumbaldes medlemmar möjlighet att stifta bekantskap med vår nya golf-PRO, Anders Fritzon som just nu befinner sig i Åre där han arbetar som ”skid-coach”. Vi berättar också om vad som blir Fredrik Ströms uppgifter på Gumbalde framåt. I år kommer Gumbaldes medlemmar möta en ny golf-PRO på driving-rangen och i samband med träning med mera. Vi säger varmt välkommen till Anders och börjar med en klassisk sportfråga: Hur känns det? - Det känns otroligt bra att få komma till ”nya” Gumbalde. Jag ser verkligen fram emot att vara en stor del av att utveckla träningsverksamheten. Framför allt för att skapa fler golfare som är tillfreds med sitt spel och tycker att det är ännu roligare med sin golf. Du kommer närmast från Visby golfklubb. Vad fick dig att vilja komma över till Gumbalde? - Framför allt den stora satsning som Gumbalde gör just nu. Det inspirerade och sporrade mig till en flytt. Jag ser även en stor potential att öka intresset för mer spel och träning på klubben. Jag kände direkt att atmosfären och människorna jag hittills träffat på klubben är härliga och känns bra att samarbeta med. Du har arbetat med golf på heltid i många år? Vad är det som kännetecknar jobbet som golf-PRO? - Jag har jobbat som tränare i golf sedan 1997, alltså i 25 säsonger. Därför tänker jag utgå mest från min egen erfarenhet i rollen som PRO, och jag skulle börja med att säga att en av mina viktigaste roller som golf-PRO är att inspirera så många som möjligt att tycka att träning är lika roligt som spel på banan. Jag är passionerad för spelet och att utvecklas. Jag jobbar ”holistiskt” och försöker medvetandegöra alla aspekter som behövs för att uppnå den nivå som spelaren önskar. Alltså allt från kost, fysik, det mentala till utrustning och teknik. - Jag hoppas också att kunna förmedla glädjen i att få vara en del av ett sammanhang med många fina möten i samband med det fantastiska spelet golf. Som PRO är du en nyckelperson i juniorverksamheten samt som stöd till medlemmarnas träning och utveckling som golfspelare. Vad är nyckeln till att trivas bättre med sin golf? - Jag tror att alla vi som spelar golf vill ha en hyfsad bollträff, och att klara av närspelet utan att förstöra vår score. - Då vi gör det kommer vi hamna på en nivå där vi regelbundet kan spela på det handicap som vi förtjänar utifrån våra förutsättningar och träningsmängd. Så allt beror på hur mycket vi vill lära oss om spelet och hur vi ska utveckla det. Ju jämnare och bättre vi spelar desto roligare blir det helt enkelt. Kommer det att ske några särskilda nyheter i år som du vill lyfta fram? - Förutom träning på driving-rangen kommer jag ha tid att vara i shopen, vilket innebär att jag kan stötta alla som vill att också optimera sin golf genom att uppgradera sin utrustning. Detta kommer förhoppningsvis också ske med lite fler demodagar. Plus att från i vår kommer vi ha möjligheten att träna på den nya rangen och de nya träningsområdena som kommer att bli fin-fina, kanske de bästa på hela golf-Gotland. 2022 är året som Gumbaldes helt nya golfbana kommer att öppnas. Hur tycker du att man kan beskriva den nya banans karaktär? - Utifrån det jag kunde se i höstas tror jag att vi kommer att uppleva något av en internationell prägel på banan. Det är en blandning av park-, skogs- och ängsbana med många vackra dammar. På det sättet de är byggda känns det nästan som i södra Europa eller kanske lite av en bana i USA, fast med Gotlands prägel. Det som också står ut är de korta avstånden mellan greenområdet och nästa tee. Det ska bli så spännande och roligt att se banan bomma ut i sin fulla prakt i sommar och kommande säsonger. Till sist, du befinner dig just nu i Åre. Vad gör du där och när kommer du till Gotland för årets golfsäsong? - I kombination med golfen så har mitt liv kretsat kring skidåkning. Jag har jobbat i över 30 säsonger med skidåkning. Efter många år utomlands valde familjen att i år att prova Åre. Här jobbar jag med toppturer och coachar även skidåkare i backen. Jag jobbar också extra på Åre Sportcenter där de har tre golfsimulatorer. Jag kommer vara tillbaka på ön i mitten av april. Jag ser så mycket fram emot alla nya möten på nya fina Gumbalde Golf Resort och tillsammans med medlemmarna i Gumbalde golfklubb. Medlemsbrevet vill med dessa rader hälsa Anders Fritzon varmt välkommen till Gumbalde och önskar en fin skidsäsong innan det är dags att omlokalisera för sommaren. Men vän av ordning kanske också ställer sig frågan vad vår mångårige golf-PRO och profil på Gumbalde, Fredrik Ström kommer att göra framåt. Medlemsbrevet ringde upp Matz Bengtsson, VD på Gumbalde Resort som kunde berätta följande: - Fredrik Ström, som många av er har tränat med, har under ett par år kombinerat tränarrollen med att arbeta som banarbetare. Faktum är att Fredrik är oerhört kompetent i båda rollerna men när vi nu väljer att kraftigt öka ambitionerna för underhållet av golfbanan och anläggningen, samtidigt som vi vill utöka träningsverksamheten och servicen i shopen, blir det svårt att kombinera rollerna. Fredrik har då själv valt att i första hand jobba med golfbanan och anläggningen. Men då och då kommer du säkert ändå att träffa Fredrik på rangen eftersom han har lovat att hjälpa till som tränare vid tillfällen då Anders har behov av ytterligare en tränare. Det låter som att Gumbalde Resort är på väg att få till ett starkt lagbygge i alla delar av anläggningen. - Ja, så är det verkligen. För Gumbalde blir det en fantastisk lösning att under Henrik Johanssons ledning bygga ett starkt team av banarbetare samtidigt som vi får tillgång till inte bara en utan då och då två mycket kompetenta och uppskattade golftränare. I något kommande nyhetsbrev hoppas jag att vi kan få återkomma med att presentera hela teamet på banan men också gruppen som arbetar i restaurangen, på hotellet och i shopen. Matz, det är ett beslut. Vi hörs snart igen.

Nyhetsbrev januari

Nyhetsbrev januari

Nyhetsbrev januari 2022 Medlemsinbetalningar samt ”anrop” från klubbens styrelse samt valberedning Hej och varmt välkomna till ett nytt och spännande verksamhetsår. Vi är nog många som redan längtar efter att få slå våra första golfslag på Gumbaldes nya golfbana som, om inget oförutsett inträffar, öppnas för spel den 1 maj. I detta medlemsbrev påminner vi de medlemmar som inte redan betalat sina avgifter om formerna och villkoren för medlemsinbetalningar. Med ett nytt år följer också nya utmaningar. I skrivande stund pågår klubbens planering för kommande verksamhetsår för fullt. Eftersom verksamheten inte blir bättre än vad medlemmar i styrelse, kommittéer och medlemmar gör den till innehåller medlemsbrevet ett önskemål om frivilliga krafter till olika uppgifter inom klubben. Avslutningsvis kan vi berätta att Gumbalde redan fått ca 50 nya medlemmar, något som vi givetvis gläder oss åt. Varmt välkomna säger vi till er. Inbetalning av medlems- och spelrättsavgift för 2022 Du har väl inte missat att det nu går att betala årsavgiften på mingolf.se? Betalar du årsavgiften före den 31 januari kan du ta del av vårt erbjudande* vid köp av rangekort. Vi dubblar värdet om du köper rangekort för 500 eller 1 000 kr. Informationsvideo om hur du betalar årsavgiften på Min Golf. *Gäller medlemmar med full spelrätt Önskemål om frivilliga krafter Som alla vet kommer Gumbalde Golfklubb inför detta verksamhetsår få tillgång till en fantastisk golfanläggning med förutsättningar att bli en av golf-Sveriges mest attraktiva golfbanor och resortanläggningar. Med den omfattande investeringen som ägarna (Gotlandsfabriken AB) gör till själva anläggningen växer givetvis både ambitionerna och förväntningarna på att Gumbalde golfklubb kan erbjuda en varierad och givande verksamhet. Redan idag har vi en trevlig och mysig stämning bland klubbens medlemmar. Klubben har en stabil ekonomi och med årets öppning av den nya banan räknar vi med en positiv medlemsutveckling. För att utveckla verksamheten vidare behöver vi dock medlemmarnas engagemang i flera olika roller, vissa i styrelsen, andra i klubbens olika kommittéer. Idag har klubben olika kommittéer som planerar och genomför tävlingar, verksamhet med anknytning till medlemsvård, information, juniorer, veteraner, damer och hickory. Till den här säsongen önskar vi också få kontakt med frivilliga till aktiviteter av mer tillfällig karaktär som tävlingsfunktionärer (t.ex. starters och servicefunktioner), mentorer för nya medlemmar, hålvärdar som hjälper till att laga nedslagsmärken och hålla banan vårdad, domare med mera. Både styrelsen och valberedningen önskar således få kontakt med medlemmar som kan tänka sig att engagera sig i klubbens verksamhet. Givetvis är vi också mycket tacksamma att få tips från er medlemmar på personer som ni tror kan vara lämpliga kandidater eller rent allmänt vara en resurs i klubbens verksamhet. Hjälp oss alltså att hitta fler personer som är villiga att engagera sig. Om du är intresserad av att själv engagera dig i styrelsearbetet eller om du har tips kontaktar du klubbens valberedning: Vidar Stenberg, mobil 0708 70 17 19, E-mail vidar@kreditportalen.com Jan Rylander, mobil 070 733 33 14 Björn Ardgren, mobil 070 549 41 80 Du som kan tänka dig att engagera dig i någon av klubbens kommittéer eller annan verksamhet kan maila klubben på info@gumbaldegk.se så tar vi enskild kontakt med dig inom kort.