My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

Lokala regler

Lokala regler

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR GUMBALDE GOLFKLUBB Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3, SGF:s regelkort samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor: LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och vid Ettans Tee samt på hemsidan (www.gumbaldegk.se). Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler. PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln): Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel). 2. Pliktområden (Regel 17) Pliktområdet till höger om green på hål 14 är oändligt
Pliktområdet till vänster om hål 16 är oändligt.
Pliktområdet till vänster om hål 18 är oändligt. 3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål a) Mark under arbete Myrstackar är mark under arbete TÄVLINGSVILLKOR Spel o Tävlingshandboken gäller Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan. Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling. Beslutade av Gumbalde GK:s styrelse 2021-04-10 Godkända av Gotlands Golfförbund 2021-04-14

Nyhetsbrev 26 april 2021

Nyhetsbrev 26 april 2021

Medlemsbrev 21-04-26 Start för junior- och seniorträning, kommittégolf, klubbens årsmöteshandlingar, slutlig masterplan för banan, hickorygolf med mera Medlemsträning Med den nya driving-rangen snart klar för invigning kan vi meddela att startdatum för medlemsträningen blir den 11 maj för både juniorer/ungdomar och seniorer. Ungdomarna startar kl. 16.30, och som vanligt vill vi gärna ha alla på plats första gången för att kunna göra eventuella gruppindelningar. Seniorerna startar samma datum kl. 18.30. För seniorerna tillämpas tills vidare Folkhälsomyndighetens direktiv om max 8 personer i samlad form. Det innebär att vi kommer att ordna någon form av anmälningssystem. Information om den saken kommer inom kort att anslås på klubbens hemsida. Kommitté- och medlemsgolf Damerna smyger igång med trivselgolf onsdagen den 5 maj. Första start sker kl. 17.00 och sker under coronasäkra former som vi informerat om i tidigare medlemsbrev. Nytillkomna damer kan söka ytterligare information på klubbens hemsida där det också finns kontaktinformation om damkommitténs medlemmar. Veteranerna har som bekant redan varit igång en tid. Veteranerna spelar på tisdagar med första start 09.00 Medlemsgolfen på söndagar kommer tills vidare att bedrivas helt och hållet som sällskapsspel enligt de restriktioner som gäller. Fram t.o.m. 9 maj startar medlemsgolfen kl. 13.00. Därefter start kl 15.00 fram t.o.m. 29 augusti. Det går bra att ansluta flexibelt inom 30 minuter före första boll. Vi spelar alltså med självlottade bollar, med personliga eller elektroniska scorekort och utan organiserad samling efteråt. För att hjälpa till med att få flyt ut på banan kommer i möjligaste mån någon från tävlingskommittén att finnas närvarande. Vi påminner åter om att vardagsmedlemmar kan delta i medlemsgolfen utan tillkommande kostnad. Demodag "Cobra" 15 maj För medlemmar som önskar se över sin utrustning kan vi tipsa om att Gumbalde Resort och Cobra kan arrangerar en demodag 15 maj. Välkomna till driving-rangen med start kl. 10.00 för att testa olika klubbor under sakkunnig vägledning. Nu i coronatider tar de bara emot kunder på bokade tider, så gå in och boka tid för gratis utprovning av nya Cobra Radspeed eller någon annan av Cobras nyheter. I år är året då du kommer att slå längre än någonsin. Välkommen. Årsmöteshandlingar Som vi berättade i föregående nyhetsbrev genomförs klubbens årsmöte söndag den 27 juni, kl. 11.00. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 samt årsmöteshandlingar 2021 finns nu på startsidan av klubbens hemsida under fliken "Gumbalde GK" "verksamhetsberättelser". I materialet finner du även valberedningens förslag till ny styrelse för 2021-2022. Översiktsplan på "nya" banan Då kan vi berätta att det nu finns en slutgiltigt beslutad masterplan för Gumbaldes golfbana. Du hittar masterplanen på klubbens hemsida under Banrådet. Den nya masterplanen kommer att vara fullt genomförd till inledningen av säsongen 2022. Exakt invigningsdatum återkommer vi till under våren 2022. Vi kan redan nu informera om att klubben och Gumbalde Resort tillsammans planerar för storstilad officiell invigning med spännande gäster och aktiviteter av olika slag. Under maj kommer Gumbalde Resort och klubben spela in en särskild informationsfilm tillsammans med banans arkitekt Pierre Fulke. Under våren kommer det också upp en särskild informationstavla i anslutning till restaurangen som ger oss möjlighet att redan nu drömma och spekulera om säsongen 2022. Hickorygolf Sugen att prova på hickorygolf..? De som kan sin golfhistoria vet att golf började spelas i Skottland med tunna metallblad som monterades på skaft av hickory. På senare år har det blivit alltmer populärt bland golfare att komplettera sitt vardagliga golfande med ett hickoryset. På Gotland finns nu en särskild hickorygrupp som vi hoppas kan växa så pass i antal att det kan genomföras särskilda tävlingar och kanske rentav bildas en särskild hickorysektion inom Gumbalde gk. Du som är intresserad av att spela hickory kan anmäla ditt intresse till klubbens PRO Fredrik Ström (fredrik@gumbalde.se). Du som är intresserad kommer att få möjlighet att beställa hickoryklubbor via klubben och sedan ges chansen att testa dem tillsammans med Fredrik. Under kommande säsong kommer Fredrik att köra en särskild träning och förevisning av golf med hickoryklubbor. Håll utkik efter saken i klubbens medlemsbrev när vi närmar oss högsäsongen.

Spela Hickory

Spela Hickory

Sugen att prova på hickorygolf..? De som kan sin golfhistoria vet att golf började spelas i Skottland med tunna metallblad som monterades på skaft av hickory. På senare år har det blivit alltmer populärt bland golfare att komplettera sitt vardagliga golfande med ett hickoryset. På Gotland finns nu en särskild hickorygrupp som vi hoppas kan växa så pass i antal att det kan genomföras särskilda tävlingar och kanske rentav bildas en särskild hickorysektion inom Gumbalde GK. Du som är intresserad av att spela hickory kan anmäla ditt intresse till klubbens PRO Fredrik Ström (fredrik@gumbalde.se). Du som är intresserad kommer att få möjlighet att beställa hickoryklubbor via klubben och sedan ges chansen att testa dem tillsammans med Fredrik. Under kommande säsong kommer Fredrik att köra en särskild träning och förevisning av golf med hickoryklubbor. Håll utkik efter saken i klubbens medlemsbrev när vi närmar oss högsäsongen.

Översiktsplan banan 2022

Översiktsplan banan 2022

Beslutad masterplan för ombyggnaden av Gumbalde Roligare men samtidigt snällare, genomtänkt och vacker, längre och samtidigt snabbare att spela än idag. Och grön, även under en torr och solig sommar. Så kan man med några värdeord beskriva Nya Gumbalde som efter en lång och noggrann process nu fått en slutligen beslutad masterplan. Ansvarig för Gumbaldes nya design är Sveriges idag mest meriterade banarkitekt Pierre Fulke som tillsammans med sin partner Adam Mednicksson svarat för utformningen. Efter ombyggnaden kommer Gumbaldes nuvarande svagheter med långa avstånd samt farliga spelriktningar mellan flera hål vara ett minne blott. Nya Gumbalde får en mer brittisk utformning där man på flertalet hål lämnar greenen för en kort promenad till nästa tee. Trots att banans spellängd blir några hundra meter längre från backtee kommer banan att bli snabbare att spela genom att promenadstråken kortats med närmare 2 km. Nya Gumbalde kommer att bli en rolig bana att spela. För det borgar en modern design där flertalet tvärgående hinder tagits bort. På de hål där man fortsatt behöver spela över vatten (tre hål från röd tee och ett med hinder över fairway) kommer avstånden att bli mer rimliga än idag och upplevelsen kryddas av att hålen designats på ett vackert sätt. En viktig pusselbit i banombyggnaden är att samtliga greener och greenområden kommer att byggas om till nyinvigningen nästa år och få ungefär samma karaktär som nya hål 1 som fått ett 400 kvadratmeter stort greenområde med svagt ondulerade greener, nya bunkrar och naturliga avrinningsområden. När Gumbalde Resort tog det avgörande beslutet att bygga om samtliga greener blev det också möjligt att bygga bort designmässigt svagare hål. Samtidigt har två nya dammar anlagts och andra hinder breddats, både för att skapa spännande utmaningar och göra banan mer attraktiv för ögat. På samtliga hål får banan fyra utslagsplatser vilket gör det möjligt för flertalet kategorier att spela banan med en längd och svårighetsgrad som passar den egna nivån. En central tanke bakom hela ombyggnaden har varit att skapa en vacker, tät och väl sammanhållen anläggning runt restaurangen, hotellet och receptionen. Nyckeln till detta är Gumbaldes nya ”golftorg” som med en ny puttinggreen och fyra hål som startar eller slutar runt klubbhuset skapar en atmosfär som andas golf och uppmuntrar till sociala kontakter. Redan till årets säsong har också drivingrangen flyttats och fått en ny utformning. Den nya banans par blir 70 (34/36). För att säkra att Gumbalde kan erbjuda en grön och spelbar bana även under en solig och torr sommar har den befintliga vattendammen tätats, befintliga dammar breddats och stora delar av bevattningsanläggningen antingen bytts ut eller dragits om, med särskild prioritet på greenområden och tee. Läget med ombyggnaden just nu. Under hösten 2020 byggdes totalt fem greener och greenområden, inklusive ny puttinggreen. Under början av detta år fortsatte arbetet med att färdigställa Gumbaldes nya drivingrange. Planen var att färdigställa utslagsplatserna under april men eftersom det varit för kallt för att kunna limma konstgräset får detta dröja ett tag. Skulle kylan dra ut på tiden kommer mattor att läggas direkt på gruset så att drivingrangen kan öppna under början av maj. I samband med detta finns också en helt ny bollautomat. Nästa steg i banombyggnaden är att vi med start den 17 maj påbörjar arbetet med tre nya greenområden, nämligen 3, 4 och 15 i den nya masterplanen. Dessa hål kommer att sås med grässådd. Byggnationerna på hål 4 och 15 stör inte nuvarande spel. När det gäller byggnationen av greenområdet på nya hål 3 kommer det att påverka spelet på banan under ca en vecka men genom att flytta tee kommer det ändå att bli möjligt att spela medan arbete pågår. Med start den 20 september påbörjas så ombyggnationen av resterande delen av projektet. Arbetet beräknas ta ca 14 veckor och alla gräsytor kommer då att läggas med färdigt gräs. Eftersom ombyggnadsarbetet är starkt väderberoende kan det bli aktuellt med förändringar av tidplanen. Om så sker kommer vi att berätta om den saken på den här sidan. Vi återkommer också med datum för öppningen av den ombyggda banan nästa år liksom datum för den officiella nyinvigningen som kommer att ske i samspel mellan Gumbalde Resort och Gumbalde Golfklubb

Demodag Cobra 15 maj

Demodag Cobra 15 maj

Välkommen till Cobra Fitting Days Om några dagar, 15 Maj klockan 10–16, kommer Cobra till oss med sin utprovningsexpert, handsprit och alla sina nya klubbor. Nu i coronatider tar de bara emot kunder på bokade tider, så gå in och boka tid för gratis utprovning av nya Cobra Radspeed eller någon annan av Cobras nyheter. I år är året då du kommer att slå längre än någonsin. Välkommen.

Årsmöteshandlingar 2021

Årsmöteshandlingar 2021

Dagordning vid Gumbalde golfklubb årsmöte 2021-06-27 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera protokollet. 7. Styrelsens verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret. 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning. 9. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen. 10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 11.Information om verksamhetsplan, framförhandlade spelrättsavgifter och budget för innevarande verksamhets- och räkenskapsår. 12.Förslag till justeringar av stadgarnas § 11, Utträde samt förtydligande av kommunikation runt betalning av medlems- samt spelrättsavgifter. (Bilaga) 13.Behandling av styrelsens förslag samt i rätt tid inkomna motioner. 14.Fastställande av antalet styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår. 15.Val av a. klubbens ordförande för en tid av 1 år b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år varav en väljs till sammankallande f. ombud till GDF-möte. 16.Övriga frågor (information och diskussion). 17.Avslutning Budgetförslag 2021 Valberedningens förslag inför årsmötet 2021 Ordförande (för 1 år) Lennart Weiss, omval Ledamöter (för 2 år) Johan Bryvall, omval Henrik Munkhammar, omval Gunnar Danielsson, nyval Hugo Lindqvist, adjungerad Suppleanter (för 1 år) Ove Ahlqvist, nyval Lena Rylander, nyval Revisorer (för 1 år) Olle Fredriksson, nyval Bengt-Åke Jacobsson, omval Thomas Olofsson, revisorssuppleant omval Ombud till GDF-möte Valberedningen föreslår att hänskjuta till styrelsen att utse ombud. Valberedning 2020 Vidar Stenberg, ordförande och sammankallande Björn Ardgren Jan Rylander Följande styrelseledamöter har 1 år kvar: Camilla Butterfield Peter Krantz

Verksamhetsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Gumbalde Golfklubb får härmed avge redovisning för klubbens verksamhet räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31. Styrelse och revisorer Ordinarie ledamöter: Lennart Weiss, Ordförande, Carina Kindström, Camilla Butterfield,
Peter Krantz, Henrik Munkhammar och Johan Bryvall. Hugo Lindqvist, adjungerad. Suppleanter: Carolina Wennergren, Per Fredenlund Revisorer: Lars-Göran Engström och Bengt Åke Jakobsson
med Thomas Olofsson som ersättare Styrelsesammanträden Styrelsen har förutom konstituerande styrelsemöte haft 13 stycken protokollförda samman­träden. Styrelsens ansvarsfördelning och kommittéansvariga inom klubben: Ordförande: Lennart Weiss Vice ordförande: Peter Krantz Klubbkassör: Camilla Butterfield Sekreterare: Carina Kindström Informationsansvarig: Carina Kindström Bankommittén: Johan Bryvall och Carina Kindström Tävlingskommittén: Hugo Lindqvist, Henrik Munkhammar Agnetha Larsson, Fredrik Ström och Per Fredenlund Seniorkommittén: Per Fredenlund Juniorkommittén: Peter Krantz och Johan Bryvall Damkommittén: Elaine Juniwik Samverkanskom: Lennart Weiss, Peter Krantz, Camilla Butterfield Styrelsen om 2020 års verksamhet Nya Gumbalde kommer att bli fantastiskt Förra årets verksamhetsberättelse inleddes med rubriken ”nu läggs grunden för en ny och spännande tid på Gumbalde”. Styrelsens förord avslutades med en förhoppning om att den planerade satsningen lyckligt skulle föras i hamn, för ”om så sker tror jag att Gumbaldes bästa tid ligger framför oss.” Aldrig kunde någon av oss föreställa sig att den så hett efterlängtade nysatsningen på Gumbalde skulle landa på det sätt som till slut skedde. När vi samlades till årsmöte den 28 juni 2020 låg det fortfarande i korten att Gumbalde skulle omstartas via en nyemission där de tidigare ägarna, bröderna Lindberg skulle delta tillsammans med en extern investerarkrets (Gotlandsfabriken AB) och en mindre krets Gumbaldemedlemmar. Det var också engagemanget runt detta alternativ som stod i fokus för styrelsens arbete våren 2020, med inte mindre än 9 av årets totalt 13 protokollförda möten genomförda under första halvåret 2020. I en process med flera turer som skedde dagarna efter årsmötet landade dock det hela i att bröderna Lindberg sålde samtliga aktier till Gotlandsfabriken AB. Gotlandsfabriken består av fyra gotlandssorkar som via framgångsrikt personligt entreprenörskap och ett klappande hjärta för öjn förenats i en ambition att skapa arbetstillfällen och bidra till utveckling samt framtidstro på den gotländska landsbygden. Med övertagandet av Gotlandsfabriken skrivs ett nytt kapitel i Gumbaldes historia. Och som man far fram. Från första stund har man satt gasen i botten med ambitionen att skapa en av Sveriges främsta golfresorter. Bolaget har förvärvat mark, både för att utveckla golfbanan och förse hotellet med fler rum. Med stöd av Pierre Fulke och Adam Mednicksson har oräkneliga utkast till masterplaner för banan tagit fram, för att snabbt förkastas för en än mer ambitiös. Med den nu fastställda masterplanen vet vi att praktiskt taget hela banan kommer att byggas om vilket innebär ny bansträckning, 18 nya greener och greenområden, två stora magnifika vattendammar, förändringar i landskapet för att skapa skönhetsintryck, utmaningar och dramatik, nya och vackert anlagda bunkrar, ombyggd bevattningsanläggning för att kunna garantera en grön bana, även under torra och varma somrar, ny driving-range, nya golfbilar, utökad parkering med mera. Och det stannar inte vid själva golfbanan. Framför restaurangen och golfhotellet har man genomfört en stor omdaning med avsikt att skapa en tät, sammanhållen golfanläggning med ett ”golftorg”, inramat av körsbärsträd, planteringar och ny belysning, allt för att ge besökarna massor av ögongodis och samtidigt främja gemenskap mellan golfare och andra besökare. Salen och restaurangen har fått en känsligt gjord ansiktslyftning, utförd med respekt för byggnadens historia. I Salen har medlemmarna fått en lounge där vi både kan starta och avsluta golfdagen med en kopp kaffe eller öl och njuta av golf via storbilds-TV. Restaurangen har fått en ny operatör som tagit sig an uppgiften med entusiasm och förändrad meny. Receptionen och golfshopen har flyttat tillbaka till ”hönshuset”, utfört på ett sätt som gör att det är en sann fröjd att kliva in till Petra och hennes kollegor. Hotellet har under vintern byggts om med följd att samtliga rum nu har modern standard med toa och dusch. Till nästa år planeras ett poolområde på hotellets innergård. Då byggs också ytterligare en modern toa på banan, baserat på tidigare avtal mellan klubben och bolaget. Till detta har Gumbalde fått två nya padelbanor, en helt ny maskinpark för skötseln av banan och med nye banchefen Henrik Johansson i spetsen har banorganisationen förstärkts för att redan detta år skapa en bana i bättre skick än någonsin, detta trots att ombyggnaden inte kommer att vara färdig i sin helhet förrän 2022. Men då ska det givetvis firas i en storslagen nyinvigning, i samspel mellan klubben och bolaget. Vem av oss gamla medlemmar hade överhuvudtaget kunna föreställa oss något sådant? Det är bara att konstatera att Gotlandsfabriken tillsammans med anläggningens VD Matz Bengtsson med personal gjort ett fantastiskt arbete. I detta sammanhang kan ett par påpekanden vara på sin plats. Det är visserligen uppenbart att en investering i den här skalan och med den här kvalitén kräver en stor plånbok. Men det krävs också en stor tanke med insikt om vikten av uppmärksamhet på alla detaljer. På många sätt kan man säga att Gumbalde därmed är tillbaka till de stora visioner som en gång tänktes av Anita och Lars Lagergren. När Gumbaldes första 9 hål invigdes den 17 juni 1989 var det med inspiration från ett antal förnämliga anläggningar runt om i världen. Det var med dessa som förebild som man förädlade den befintliga bebyggelsen och skapade en golfmiljö som tillhör de vackraste i Sverige. När nu Gotlandsfabriken på allra bästa sätt tagit på sig ansvaret att förädla detta arv kan det vara värt att påminna om betydelsen av namnet Gumbalde, d v s ”Gum” som står för den främste och ”balde” som betyder i trakten. Alltså, den främste i trakten, som klubbens tidigare ordförande Anders Svensson skriver i den läsvärda historiska krönika som finns på klubbens hemsida. Så vad betyder då allt detta för klubben? Ja egentligen allt. För den som noggrant studerat den nya bandesignen är det uppenbart att vi kommer att få Gotlands, kanske rentav en av Sveriges roligaste banor att spela på. Tvärgående hinder som skapat förtret för såväl medlemmar som gäster är med två undantag borta. (De två som finns kvar kommer tillhöra banans mest spektakulära hål.) Att banan kommer att få en god ranking när den satt sig kan vi vara helt övertygade om. Men det handlar inte bara om banan. Med den omdaning som skett skapas förutsättningar att erbjuda en helt ny totalupplevelse, något som klubben framåt har ambitionen att ta med sig in i planeringen av tävlingar, träning, ungdomsläger, medlemsinformation, kommittéverksamhet, medlemsgolf och mottagande av nya medlemmar m.m. Styrelsens ambition är att steg för steg utveckla verksamheten så att Gumbalde gk blir en av de främsta klubbarna i Sverige när det gäller att erbjuda gemenskap och klubbkänsla. Det är en uppgift med flera inbyggda utmaningar. Gumbalde gk är en klubb med ca 50 procent medlemmar boende på Gotland och lika många på fastlandet. För att skapa ”klubbkänsla” ställs höga krav på verksamhetens kvalitet under några få sommarveckor, samtidigt som vi har en utmaning att erbjuda våra medlemmar något under de månader som många befinner sig på fastlandet. Där det förr var naturligt att arrangera KM och tävlingar som avslutades med kulturarrangemang och dans föredrar många idag, präglat av dagens tidspress i såväl jobb som vardag, att hellre tillbringa tid med familjen efter att dagens golfrunda spelats. Sättet att skapa gemenskap och sammanhållning behöver alltså gå i takt med tiden och de önskemål som medlemmarna själva ger uttryck för, något som klubben följer upp genom noggranna analyser av det verktyg, Players 1st, som klubben har tillgång till via SGF. Nu står vi inför en ny säsong där det är troligt att coronapandemin fortsatt kommer att sätta sin prägel. När detta skrivs har SGF gått ut med synnerligen stränga riktlinjer som i praktiken sätter stopp för all organiserad tävlingsverksamhet tills pandemin klingat av. Detta kastar givetvis grus i klubbens planering för innevarande år men så snart som vi har möjlighet att återgå till det normala kommer vi att pröva nya former, både för tävlingsverksamheten, mottagande av nya medlemmar och annat som kan ge medlemskapet ett mervärde. Men låt oss komma ihåg att en klubb drivs av ideella krafter. Flertalet som sitter i styrelsen är förvärvsarbetande och flera har familjer med barn i sin mest aktiva ålder. Därför behövs ett ständigt tillflöde av nya medlemmar som är beredda att bidra, som hålvärdar, fadder för nya medlemmar, i klubbens kommittéverksamhet, som tävlingsfunktionärer eller kanske rentav i styrelsen. Med detta sagt är det bara att konstatera att med den pågående utvecklingen av Gumbalde som anläggning har det skapats helt nya förutsättningar. Det är både min och styrelsens övertygelse, att när den nya banan öppnas 2022 kommer medlemsantalet snart stiga mot det tak på ca 800 fullt betalande medlemmar som klubb och bolag fattat beslut om. Därmed kommer klubbens ekonomi ge utrymme för satsningar på olika områden. Nästa steg i klubbens och Gumbaldes utveckling ska vi ta tillsammans, med den entusiasm och positiva energi som den pågående omdaningen ger förutsättningar till. Kära medlemmar, Gumbaldes bästa tid ligger verkligen framför oss. Lennart Weiss Ordförande, Gumbalde GK Bankommittén Som beskrevs redan i verksamhetsberättelsens för 2019 så påbörjades den förändrade målbilden för golfbanan vilket resulterade i ett större utredningsarbete, utfört av Pierre Fulke design AB. Under året som gick bytte bolaget ägare och utredningsarbetet som sedan tidigare pågick ökade i dimension. Det som under säsongen 2020 diskuterades och gick under namnet Masterplan för arbetet med banan kom fram i flera versioner. Det började med mindre förändringar till förslag på större och väldigt intressanta och spännande förändringar för banan. I samband med ägarbytet anställdes en ny banchef, Henrik Johansson, varmt välkommen Henrik. Tidigare banchef Mathias Wennergren kommer att arbeta kvar inom staben för banarbetet. Vi som representerar Bankommittén är självfallet mycket positiva till den nya ambitionsnivån och knyter stora förhoppningar till förslagen. I takt med att Fulkes förslag konkretiserats har bankommitténs ledamöter deltagit och getts möjlighet att lämna sina synpunkter. I anslutningen till det traditionsenliga sommarmötet arrangerades åter en uppskattad information, denna gång med en presentation av de nya ägarna samt deras ambitioner för anläggningen Till sist kan vi åter konstatera att banans hålvärdar gjorde ett fint jobb. Inför kommande säsong avser vi dock rekrytera fler hålvärdar så att ännu fler medlemmar hjälper till för att hålla banan städad och fin under säsongen. Bankommittén vill slutligen framföra ett varmt tack för året som gått och ser fram emot säsongen 2021 och att få följa processen i arbetet med banan. Damkommittén Damkommittén träffades i mitten av mars för att planera årets åtaganden. Vi diskuterade antalet niohålare och olika spelformer med tanke på rådande coronapandemi. Under maj och juni genomförde vi sju träffar med niohåls spel, detta år utan prisutdelning och kaffe. Den 13/5 var det kallt och regn men trots detta kom sexdamer till spel, annars var vi 10–15 spelare per kväll. Vi hade avslutning 17/6 då 14 damer åt tillsammans utomhus och hade prisutdelning för vårsäsongen. Vi genomförde inte den öppna damdagen pga. pandemin. Vi hade för första året, bokat in tider på onsdagar för 18 håls spel under högsäsong. Det blev mycket populärt och vi bestämde att fortsätta med detta upplägg även 2021. Under augusti och september spelade vi nio hål eclectic under sex onsdagskvällar. Vi avslutade med trevlig samvaro i salen där restaurangen ordnade mat och vi var servitörer. Vi hade prisutdelning där alla deltagande damer fick pris. Vi drog även årets birdiedam som vann ett presentkort på Hemse presentaffär. Vi lyckades få tre nya damer att börja spela med oss och det ser vi som mycket positivt. Juniorkommittén Juniorverksamheten kan rapporterna om god fart under sommarmånaderna. Stommen i verksamheten utgörs av Gumbalde Summercamp, ett 2-dagars träningsläger med övernattning på hotellet, samt träningspassen på tisdagar. Gumbalde Summercamp hålls i början av juli så att ungdomarna kan knyta kontakter med spelkamrater för sommaren tidigt. Under 2020 hade vi glädjande nog ett rekordstort antal deltagare, kul! Lägret genomfördes i samarbete med Gotlands Golfförbund. Kul att se att många juniorer även ställde upp i klubbtävlingar samt KM. Periodvis har vi haft bra närvaro på träningarna, men fortfarande är detta något som vi både kan och ska förbättra. Golf blir roligare om man tränar! Varmt tack till alla sponsorer som gör juniorverksamheten med Gumbalde Summercamp som kronan på verket möjligt. Tävlingskommittén Tävlingskommittén har i vanlig ordning även under 2020, trots den otrevliga coronapandemin, genomfört ett antal tävlingar. Höjdpunkterna var som vanligt KM, DM och 3-mannascramble vilka genomfördes på ett föredömligt sätt trots gällande restriktioner. Vi tackar våra tävlingssponsorer och de som ställt upp som funktionärer under säsongen. Veterankommittén Ett udda år får vi hoppas, med pandemin som omöjliggjorde mycket av veteranernas verksamhet, Vi kunde dock hålla i gång spelet på tisdagarna. Med början den 7/4 och avslut den 29/9 var det hela 333 stycken som startade. Eclecticen startade den 19/5 och avslutades den1/9. Det var 12 stycken som spelade om priserna. Pelle Fredenlund tackade för sig och överlämnade ansvaret till Kenneth Julin, Mats Wahlqvist och Roger Wärn. GUMBALDE GOLFKLUBB Stånga den 9/4 2021 ___________________________________ _______________________________ Lennart Weiss, ordförande Peter Krantz, vice ordförande ___________________________________ ________________________________ Camilla Butterfield, kassör Carina Kindström, sekreterare ___________________________________ ________________________________ Henrik Munkhammar Johan Bryvall ___________________________________ ________________________________ Per Fredenlund, suppleant Carolina Wennergren, suppleant REVISIONSBERÄTTELSE Vid granskning av Gumbalde GK:s (Org nr 834000-7188) räkenskaper för tiden 1 januari 2020 - 31 december 2020 har vi funnit dessa i god ordning. Intäkter och kostnader är styrkta med erforderliga verifikationer och behållningen på bank har kontrollerats. Mot förvaltningen och klubbens verksamhet i övrigt enligt förda protokoll finnes enligt vår mening icke anledning till anmärkning, varför vi föreslår styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Hemse 10/4 2021 Thomas Olofsson

Slope par 69

Ny slopevärdering Eftersom två av banans hål spelas som par 3 i år (hål 2 och hål 8) har banan fått en ny tillfällig slopevärdering (par 69). Nya slope-tabeller anslås på anslagstavlan utanför omklädningsrummen samt i shopen.

Nyhetsbrev 9 april 2021

Nyhetsbrev 9 april 2021

Medlemsbrev 21-04-09 Coronarestriktioner, medlemsgolf, årsmöte, visning av fastställd masterplan och öppning av nya driving-rangen Coronarestriktioner – stark avrådan från tävlingar I ett färskt nyhetsbrev från Svenska golfförbundet utfärdas en stark rekommendation till landets golfklubbar att avstå från tävlingsverksamhet i alla former. Bakgrunden är den hastiga smittspridningen av den brittiska varianten. SGF:s rekommendationer gäller i nuläget fram till den 25 april och kommer att uppdateras veckovis. För Gumbaldes vidkommande innebär detta att kommittéernas verksamheter samt medlemsgolfen på söndagar endast kan genomföras som ”social golf”, utan tävlingsinslag. Man spelar således med självlottade bollar, använder endast elektroniska scorekort, delar endast golfbil inom samma familj och följer de allmänna restriktioner som gäller från Folkhälsomyndigheten. Medlemsgolf på söndagar Som vi berättat tidigare är klubbens medlemsgolf på söndagar öppna för alla kategorier medlemmar utan särskild tilläggsavgift. Medlemsgolfen startar kl 13.00 fram till den 9 maj och fr.o.m. 16 maj startar vi kl 15.00. Samling på torget framför restaurangen. Tills vidare genomförs medlemsgolfen i enlighet med de riktlinjer som framgår av föregående punkt. Klubbens årsmöte Med anledning av rådande coronarestriktioner kommer klubbens årsmöte att genomföras söndag den 27 juni, kl. 11.00. Vi hoppas att vaccinationsläget gör det möjligt att genomföra årsmötet i Salen, en trappa upp från restaurangen (Skänken). Årsmöteshandlingar, inklusive valberedningens förslag till ny styrelse kommer att läggas upp på klubbens hemsida senast 1/5 men också distribueras med länk från ett kommande nyhetsbrev. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 27/5 och enklast mailas till info@gumbaldegk.se Öppning av driving-rangen För de som nyligen besökt Gumbalde är det uppenbart att det pågår en febril aktivitet i stort sett i alla delar av anläggningen. Framför restaurangen och i anslutning till hotellet har de nya körsbärsträden planterats, golftorget är på väg att färdigställas vilket innebär att återstående markarbeten kommer att göras inom kort och samma sak gäller den nya dammen mellan hål 1 och 9 där de sista arbetena kommer att slutföras så snart som vädret tillåter. När det gäller Gumbaldes nya driving-range planeras den vara klar vecka 17, d v s omkring den 26/4 – 2/5. Vi ber att få återkomma med exakt datum i ett senare nyhetsbrev. Den nya driving-rangen blir 78 m lång, 6 meter bred och kommer att få ett heltäckande konstgräs med golfmattor infällda i konstgräset. Den nya driving-rangen kommer att ge möjlighet till längre slag än den gamla, så det är bara att gå till golfshopen i Hönshuset och köpa en ny driver. Vårstädning och visning av fastställd masterplan Vårstädning på Valborg den 30 april inställd Den tänkta vårstädningen är p.g.a. arbetssituationen på banan inställd Presentationen av masterplanen för banan kommer att genomföras på något sätt, genom video-visning eller annat digitalt medium.

Medlemsgolf och Årsmöte

Medlemsgolf och Årsmöte

Medlemsgolf på söndagar Som vi berättat tidigare är klubbens medlemsgolf på söndagar öppna för alla kategorier medlemmar utan särskild tilläggsavgift. Medlemsgolfen startar kl 13.00 fram till den 9 maj och fr.o.m. 16 maj startar vi kl 15.00. Samling på torget framför restaurangen. Tills vidare genomförs medlemsgolfen i enlighet med de riktlinjer som framgår av föregående punkt. Klubbens årsmöte Med anledning av rådande coronarestriktioner kommer klubbens årsmöte att genomföras söndag den 27 juni, kl. 11.00. Vi hoppas att vaccinationsläget gör det möjligt att genomföra årsmötet i Salen, en trappa upp från restaurangen (Skänken). Årsmöteshandlingar, inklusive valberedningens förslag till ny styrelse kommer att läggas upp på klubbens hemsida senast 1/5 men också distribueras med länk från ett kommande nyhetsbrev. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 27/5 och enklast mailas till info@gumbaldegk.se

Vårstädning och presentation masterplan

Vårstädning och presentation masterplan

Vårstädning på Valborg den 30 april inställd Den tänkta vårstädningen är p.g.a. arbetssituationen på banan inställd. Presentationen av masterplanen för banan kommer att genomföras på något sätt, genom video-visning eller annat digitalt medium.

Öppning av driving-rangen

Öppning av driving-rangen

För de som nyligen besökt Gumbalde är det uppenbart att det pågår en febril aktivitet i stort sett i alla delar av anläggningen. Framför restaurangen och i anslutning till hotellet har de nya körsbärsträden planterats, golftorget är på väg att färdigställas vilket innebär att återstående markarbeten kommer att göras inom kort och samma sak gäller den nya dammen mellan hål 1 och 9 där de sista arbetena kommer att slutföras så snart som vädret tillåter. När det gäller Gumbaldes nya driving-range planeras den vara klar vecka 17, d v s omkring den 26/4 – 2/5. Vi ber att få återkomma med exakt datum i ett senare nyhetsbrev. Den nya driving-rangen blir 78 m lång, 6 meter bred och kommer att få ett heltäckande konstgräs med golfmattor infällda i konstgräset. Den nya driving-rangen kommer att ge möjlighet till längre slag än den gamla, så det är bara att gå till golfshopen i Hönshuset och köpa en ny driver.