Medlemsbrev 21-10-26Hallå där Matz Bengtsson – hur går ombyggnaden av banan?


De flesta av oss har säkert redan ställt in klubborna i förrådet för den här säsongen. På Gumbalde pågår dock ett intensivt arbete med att bygga återstående hål inför säsongen 2022. Nyhetsbrevet har träffat Matz Bengtsson, VD Gumbalde Resort som lämnar en aktuell lägesrapport.Matz, låt oss börja med att summera säsongen 2021. Hur gick den utifrån bolagets perspektiv?

- Tack, på det hela taget blev det ett positivt år. Vi har haft ett bra bokningsläge på hotellet. Antalet greenfee-ronder blev visserligen lägre än 2020 men det beror delvis på att banan stängdes för spel den 20 september. Att antalet fullbetalande medlemmar ökat kraftigt stärker också anläggningens ekonomi. Restaurangen och shopen har också haft en positiv utveckling. Men jag kan också vara ärlig med att det varit ett slitsamt år med en omfattande ombyggnad som pågått parallellt med den dagliga driften av anläggningen, samtidigt som organisationen stöpts om. Men det får vi igen kommande år.


Vad har du fått för reaktioner på den pågående processen från medlemmar och gäster?

- Över lag möts ombyggnaden på Gumbalde av nyfikenhet och positiva reaktioner. Även om vi i huvudsak spelat den gamla banan under den senaste säsongen har man kunnat se hur delar av den nya banan vuxit fram i landskapet. Det nya golftorget, ombyggnaden av hotellet, parkeringen och driving-rangen har också gett medlemmar och gäster en bild av ambitionerna med ”nya Gumbalde”. Nästa år kommer allt att vara på plats och det väcker givetvis förväntningar. Samtidigt vill jag passa på att tacka medlemmarna för deras tålamod med de provisorier vi tvingats till under säsongen, likaså att vi tvingades stänga i förtid och hänvisa medlemmarna till spel på När gk.


Hur har den saken fungerat tycker du?

- Det verkar ha fungerat bra. Närkarna har varit positiva till att ta emot våra medlemmar och Gumbaldes medlemmar har getts möjlighet att spela en full säsong, om än på en annan bana. Samma möjlighet ges även under vårsäsongen, fram till dess att Gumbalde öppnar portarna till den nya banan den 1 maj nästa år.


Nya hål 12


Ja, hur går det då med banombyggnaden?

- Det rullar på bra även om vi kanske fått lite mer regn än vi önskat. Det får till följd att vi får flytta runt lite. Just nu bygger vi ett nytt greenområde i veckan. De greener som byggts om så här långt är nya hål 2 (gamla hål 10), hål 13 (5), hål 16 (15), hål 12 (14) och hål 11 (13). Samtliga nya greener byggs med färdigt gräs som torvas av från våra gamla greener. De har en bra gräsblandning som verkar ge uthålliga och bra greener utifrån slitage och skiftande väder.


Flera av de nya hålen byggdes och såddes redan under denna säsong. Hur ser resultatet ut för dessa?

- Tack vare gynnsamt väder har etableringen gått riktigt bra. Ytorna är redan gröna och fina.


Nya hål 16 sedd från ny Tee


Hur snabba blir de nya greenerna?

- De kommer att bli snabbare än vi varit vana vid på Gumbalde de senaste åren. Vi siktar på 9 – 9,5 på stimpen. Inledningsvis behöver vi dock släppa upp gräset något för att ge greenerna en chans att etablera sig. Successivt under säsongen kommer vi sedan att speeda upp greenerna till den nivå vi vill ha. För snabba greener leder till längre rondtider. De flesta spelare vill gärna ha snabba greener men inte långa rondtider. Vi får balansera det.


Om vi tittar på de andra delarna av banombyggnaden då? Vad sker med bunkrar, dammar med mera?

- Eftersom banans layout ändras i grunden läggs samtliga gamla bunkrar igen och ersätts av nya som får vår fin-fina Gumbalde-sand. Det blir vackert designade bunkrar som kommer att tillföra karaktär till banan och ge jämna spelförutsättningar oavsett bunker. Dammarna arbetar vi med just nu. De kommer att tillföra skönhetsvärden till banan men ändå bli enklare att bemästra än de vattenhinder som vi hittills haft på banan. Vad gäller läckan som vi fick på den nya dammen mellan hål 1 och nya hål 9 så har vi lokaliserat den. Dessbättre var den inte särskilt allvarlig och kommer att åtgärdas under vintern.


Nya 13 under uppbyggnad


Och ni håller er till den bandesign som ligger på hemsidan?

- I allt väsentligt men visst sker små, små justeringar medan jobbet pågår. Det kan handla om att någon bunker flyttas några meter, en tee läggs något annorlunda för att ge en bättre vinkel mot kyrkan eller så men i grunden arbetar vi efter den beslutade planen.


Driving-rangen flyttades till årets säsong men var delvis en byggarbetsplats. Hur ser det ut med den?

- Jo, den kommer att stå klar till kommande säsong. Marken bereds så att träningsområdet får samma kvalitet som banans fairways. Vi anlägger fyra målgreener som ökar kvalitén i träningen och vidare några bunkrar för teknikträning. Jag vågar nog påstå att Gumbalde kommer att få golf-Gotlands vassaste driving-range. Till kommande säsong byter vi också ut rangemattorna så att de liknar känslan av att slå på riktigt gräs.


Och till sist Matz Bengtsson, hur kommer man att uppleva golfbanan?

- Jag tror att man kommer att uppfatta golfbanan som fylld av ”golfglädje”. Den kommer att bli estetiskt tilltalande med vackra greenområden, roliga par-tre och par-fyror och några utmanande par-femmor. Trots att vi bygger ca tre hektar nytt vatten kommer banan att uppfattas som ”inkluderande” men ändå utmanande.


Vad menar du med inkluderande?

- Jo jag menar att den breda golfpubliken kommer att uppfatta banan som ”fair”. Det gäller inte minst för barn och många kvinnor och äldre som kanske inte slår så långt och högt. Man ska kunna slå ett för sina förhållanden bra golfslag utan att bli straffade av exempelvis av ett tvärgående hinder som gör det onödigt svårt. Men visst har vi också bunkrar och vattenhinder som man måste slå över. Det är en fin balans i designen av golfbanan, för golfspelarna vill ju också ha utmaningar. Vi vill att nya Gumbalde ska andas golfglädje för alla målgrupper.


Nyhetsbrevet tackar Matz för den uppdateringen och ber att få hänvisa medlemmarna till klubbens och Gumbalde resorts facebooksida där vi fortlöpande lägger upp foton från arbetet med ombyggnaden.


Just nu pågår för övrigt samtal mellan klubb och bolag om avgifterna inför kommande säsong och ett antal andra saker som vi ber att få återkomma till i nästa nyhetsbrev.