Medlemsbrev 21-11-30


Avgifter och villkor 2022 på Gumbalde
Avgifterna för spel på Gumbalde 2022 - säsongen när Gumbaldes helt ombyggda golfbana öppnas - är nu klara. Den enda medlemskategorin som får högre avgift är seniorer med full spelrätt.

I detta informationsbrev informeras om de nya avgifterna, formerna för betalning, hur du gör om du avser avsluta ditt medlemskap samt om de särskilda erbjudanden som utgår för medlemmar som betalar före den 31/1 2022.


Först, hur har ombyggnadsarbetet i höst avlöpt? Ni som följer Gumbalde Resort på facebook eller kanske rentav gjort promenader ute på banan har kunnat notera att arbetet framskridit helt enligt plan. Till jul kommer samtliga 18 greener och greenområden vara helt färdigbyggda och lagda med färdigt gräs. Arbetet med att anlägga de nya dammarna, banans nya utslagsplatser (3 – 4 per hål) samt bunkrar har fortsatt och kommer att vara helt klara till den planerade säsongsstarten den 1 maj. Den nya banan kommer verkligen att bli magnifik och helt säkert mötas av stort intresse. Fortsätt att följa banombyggnaden i sociala medier eller ta del av banans design här.


Och kom ihåg att det är möjligt för Gumbaldes medlemmaratt spela avgiftsfritt på När GK fram till den 1 maj 2022.


Avgifter 2022


I linje med vad som kommunicerades redan föregående år kommer avgiften för full spelrätt (seniorer, från 28 år) att höjas med 1 100 kr. För övriga medlemskategorier är avgiften densamma som idag. För medlemmar som spelar mer sällan eller vill använda sina pengar på annat sätt finns alternativet vardagssenior*. samt till klubbens medlemsgolf på söndagar, utan ytterligare avgifter.


*Vardagssenior innebär fritt spel måndag - torsdag samt i samband med klubbens medlemsgolf på söndagar. Dock ej under v. 26-32. Under sommarveckorna erhåller vardagsmedlemmar 30% rabatt på ordinarie greenfee. Medlemsgolfen på söndagar är dock öppen som vanligt, utan tilläggsavgifter för vardagsmedlemmar.


- Senior (från 28 år): 6 500 kr (varav 600 medlemsavgift)

- Yngre senior (22 - 27 år): 3 600 kr (varav 600 medlemsavgift)

- Vardagssenior* (från 28 år): 3 500 kr (varav 600 medlemsavgift)

- Äldre junior (18 - 21 år): 2 100 kr (varav 300 medlemsavgift)

- Yngre junior (13 - 17 år): 1 300 kr (varav 300 medlemsavgift)

- Barn (0 - 12 år): gratis


Med hänsyn tagen till att Gumbalde GK inte har några inträdesavgifter i form av kapitalinsats eller liknande är Gumbaldes avgifter inte särskilt höga, inte jämfört med golf-Sverige i stort och särskilt inte i förhållande till den höga nivå som både banan, banskötseln och anläggningen i stort kommer att hålla.

Betalningsformer

Betalning kan ske från den 1/12. Betalning sker via mingolf.se som är den huvudsakliga metoden för betalning av medlems- och spelrättsavgifter. Klicka här för att se hur då går tillväga.


Betalningen kan antingen erläggas i sin helhet eller delas upp på sex eller 12 månader. Vid delbetalning utgår en särskild avgift på 29 kr/månad som en administrationsavgift. (Se vidare information på Min golf.)


Betalning via Min golf är möjlig till den 31 januari 2022. För medlem som inte betalat till dess utgår en påminnelsefaktura med en särskild faktureringsavgift om 100 kr. För dig som har för avsikt att lösa medlemskap på Gumbalde för 2022 är det alltså fördelaktigt att betala via Min golf senast den 31/1-2022.


Extra erbjudande till dig som betalar på Min Golf före den 31/1

Medlem som betalar årsavgiften via Min Golf före den 31 januari får möjlighet att köpa rangekort enligt följande erbjudande:


- Betala 500 kr – få rangebollar för 1 000 kr, eller


- Betala 1 000 kr – få rangebollar för 2 000 kr


Alla medlemmar med full spelrätt erhåller också under 2022 50% rabatt vid bokning av padelbana på Gumbalde Resort.


Begär utträde – om du avser att inte förnya medlemskapet


Du som inte planerar att spela golf kommande år, flyttat från ön eller helt enkelt avser att spela golf någon annanstans ombeds att meddela ditt utträde ur klubben senast den 31/12. Detta för att undvika onödiga och irriterande påminnelsebrev. Utträde meddelas enklast genom ett kortfattat mail till info@gumbaldegk.se


(Formerna för utträde som medlem i golfklubb regleras av svenska golfförbundets stadgar och har till syfte att underlätta planeringen och administrationen för Sveriges golfklubbar.)


Tak för antalet medlemmar

Som vi berättade om redan inför denna säsong har Gumbalde GK och Gumbalde Resort gemensamt fattat beslut om att maximera antalet fullbetalande medlemmar till 800 st. Vi vill alltså inte hamna i samma situation som en del andra banor där medlemmarna har svårt att komma ut på banan, särskilt under högsäsong och helger, när speltrycket är högt. Vår bedömning är att taket kan komma att nås under 2022 eller 2023. När taket är nått kommer inträde som medlem hanteras i köordning.


Du som har frågor är välkommen att maila oss på info@gumbaldegk.se eller ringa oss på 070-299 37 21 som är klubbens nummer för medlemsärenden.


Varmt välkomna till en ny och mycket spännande säsong!


Lennart Weiss Matz Bengtsson

Ordf. Gumbalde GK VD Gumbalde Resort AB