Nyhetsbrev nr 10

11 maj 2022Bokning av nya ronder i GIT, konstituering av nya styrelsen


I detta nyhetsbrev informerar vi om regelverket runt bokning av tider för spel på Gumbalde, arbetsfördelningen inom klubbens styrelse efter genomförd konstituering och så blickar vi framåt mot kommande helg när banan öppnas i sin helhet.

 

Läget på banan

Men vi inleder med att kommentera läget på banan. För de som inte redan spelat årets premiärrunda på ”nya Gumbalde” skulle vi tro att ryktet gått före. Den nya banan uppfyller med råge de förväntningar som klubbens medlemmar och gäster haft. För all del påverkas puttningen av de skurna skarvarna på de greener som under våren lagts med färdigt gräs och visst behövs vatten, gödning, dressning, plus några veckor av sol, värme och bevattning innan kvalitén är topp. Med det sagt så är ändå de kommentarer som hittills nått nyhetsbrevets redaktion entydigt positiva. Den nya banan är vacker, varierande och rolig att spela – oavsett vilket nivå man befinner sig på.


På bilden ser ni grabbarna som gör allt för att vi skall ha en fungerande bana att spela på


Som redan framgått av måndagens nyhetsbrev från Gumbalde Resort öppnas banans resterande sex hål kommande lördag den 14 maj. Fram tills dess pågår ett intensivt arbete med att färdigställa de sista ytorna och göra banan spelklar. Under maj kommer också den nya kiosken att komma på plats i form av en food truck som kommer att finnas uppställd i anslutning till hål 1/10.

Utöver pågående anläggningsarbeten på banan och driving-rangen återstår att få banan upplagd i Garmins system för golfklockor med mera. Nyhetsbrevet återkommer med aktuella uppdateringar efter hand.


Bokning av spelronder i GIT

För att banan ska vara så tillgänglig så möjlig för spontant spel gäller från denna säsong att maximalt fyra ronder kan bokas i förväg. Man kan endast boka en rond per dag via GIT (golfens IT-system) och vidare högst två helgtider. (Du som vill boka en rond går in på golf.se, klickar på Min golf och bokar tid genom att ange ditt golf-id.)

Bokar man sig för fyra ronder kan man inte boka en ny rond förrän man betat av en de bokade ronderna. (Vad gäller spel samma dag kan man givetvis gå ut på eftermiddagen om det är ledigt på banan men det är då en bokning man får göra via receptionen.)

Regeln om fyra ronder kan möjligen uppfattas som begränsande av någon men jämfört med många andra klubbar är Gumbaldes regelverk relativt generöst utformat.


På bilden har vi valda delar av dagens ( 11 maj) deltagare i veterangolfen


Ansvarsfördelning inom klubbstyrelsen

I samband med klubbens styrelsemöte den 25 april konstituerades styrelsen och dess kommittéer på följande sätt. Först i ordningen nedan valdes till ordförande i respektive kommitté. Övriga namn som anges är ledamöter av styrelsen som ingår som ledamöter i respektive kommitté. Inom kort tillförs ytterligare namn till respektive kommitté. Samtliga medlemmar av klubbens kommittéer kommer inom kort att framgå av klubbens hemsida under respektive kommitté.

Ordförande: Lennart Weiss (valdes på årsmötet)

Vice ordförande: Peter Krantz

Kassör: Camilla Butterfield

Sekreterare: Karin Tideström

Tävlingsansvarig: Henrik Munkhammar (Hugo Lindqvist)

Medlemsansvarig: Hugo Lindqvist (Göran Eriksson, Lena Rylander)

Informationsansvarig: Lennart Weiss (Karin Tideström, Hugo Lindqvist)

Junioransvarig: Peter Krantz (Göran Eriksson)

Sponsoransvarig: Ove Ahqvist (Göran Eriksson)

Damkommittén: Elaine Juniwik (kontaktansvarig inom styrelsen: Camilla)

Veterankommittén: Roger Wärn (kontaktansvarig inom styrelsen: Hugo)

Hickorykommittén: Johan Plyhr (kontaktansvarig inom styrelsen: Lennart)


I nästa nyhetsbrev som kommer om en dryg vecka kommer vi bland annat att berätta om när medlemsgolfen på söndagar drar igång samt lämna ytterligare information om Golf Gamebook som är det system som vi använder fr o m i år när vi anmäler oss till klubbens tävlingar.