Uppdaterat: 1 feb.

Nyhetsbrev januari 2022


Medlemsinbetalningar samt ”anrop” från klubbens styrelse samt valberedning


Hej och varmt välkomna till ett nytt och spännande verksamhetsår. Vi är nog många som redan längtar efter att få slå våra första golfslag på Gumbaldes nya golfbana som, om inget oförutsett inträffar, öppnas för spel den 1 maj.

I detta medlemsbrev påminner vi de medlemmar som inte redan betalat sina avgifter om formerna och villkoren för medlemsinbetalningar.

Med ett nytt år följer också nya utmaningar. I skrivande stund pågår klubbens planering för kommande verksamhetsår för fullt. Eftersom verksamheten inte blir bättre än vad medlemmar i styrelse, kommittéer och medlemmar gör den till innehåller medlemsbrevet ett önskemål om frivilliga krafter till olika uppgifter inom klubben.

Avslutningsvis kan vi berätta att Gumbalde redan fått ca 50 nya medlemmar, något som vi givetvis gläder oss åt. Varmt välkomna säger vi till er.


Inbetalning av medlems- och spelrättsavgift för 2022

Du har väl inte missat att det nu går att betala årsavgiften på mingolf.se? Betalar du årsavgiften före den 31 januari kan du ta del av vårt erbjudande* vid köp av rangekort. Vi dubblar värdet om du köper rangekort för 500 eller 1 000 kr.

Informationsvideo om hur du betalar årsavgiften på Min Golf.


*Gäller medlemmar med full spelrättÖnskemål om frivilliga krafter

Som alla vet kommer Gumbalde Golfklubb inför detta verksamhetsår få tillgång till en fantastisk golfanläggning med förutsättningar att bli en av golf-Sveriges mest attraktiva golfbanor och resortanläggningar. Med den omfattande investeringen som ägarna (Gotlandsfabriken AB) gör till själva anläggningen växer givetvis både ambitionerna och förväntningarna på att Gumbalde golfklubb kan erbjuda en varierad och givande verksamhet.


Redan idag har vi en trevlig och mysig stämning bland klubbens medlemmar. Klubben har en stabil ekonomi och med årets öppning av den nya banan räknar vi med en positiv medlemsutveckling.


För att utveckla verksamheten vidare behöver vi dock medlemmarnas engagemang i flera olika roller, vissa i styrelsen, andra i klubbens olika kommittéer. Idag har klubben olika kommittéer som planerar och genomför tävlingar, verksamhet med anknytning till medlemsvård, information, juniorer, veteraner, damer och hickory.


Till den här säsongen önskar vi också få kontakt med frivilliga till aktiviteter av mer tillfällig karaktär som tävlingsfunktionärer (t.ex. starters och servicefunktioner), mentorer för nya medlemmar, hålvärdar som hjälper till att laga nedslagsmärken och hålla banan vårdad, domare med mera.


Både styrelsen och valberedningen önskar således få kontakt med medlemmar som kan tänka sig att engagera sig i klubbens verksamhet.


Givetvis är vi också mycket tacksamma att få tips från er medlemmar på personer som ni tror kan vara lämpliga kandidater eller rent allmänt vara en resurs i klubbens verksamhet.


Hjälp oss alltså att hitta fler personer som är villiga att engagera sig. Om du är intresserad av att själv engagera dig i styrelsearbetet eller om du har tips kontaktar du klubbens valberedning:


Vidar Stenberg, mobil 0708 70 17 19, E-mail vidar@kreditportalen.com

Jan Rylander, mobil 070 733 33 14

Björn Ardgren, mobil 070 549 41 80


Du som kan tänka dig att engagera dig i någon av klubbens kommittéer eller annan verksamhet kan maila klubben på info@gumbaldegk.se så tar vi enskild kontakt med dig inom kort.