Medlemsbrev 21-04-09


Coronarestriktioner, medlemsgolf, årsmöte, visning av fastställd masterplan och öppning av nya driving-rangenCoronarestriktioner – stark avrådan från tävlingar

I ett färskt nyhetsbrev från Svenska golfförbundet utfärdas en stark rekommendation till landets golfklubbar att avstå från tävlingsverksamhet i alla former. Bakgrunden är den hastiga smittspridningen av den brittiska varianten. SGF:s rekommendationer gäller i nuläget fram till den 25 april och kommer att uppdateras veckovis. För Gumbaldes vidkommande innebär detta att kommittéernas verksamheter samt medlemsgolfen på söndagar endast kan genomföras som ”social golf”, utan tävlingsinslag. Man spelar således med självlottade bollar, använder endast elektroniska scorekort, delar endast golfbil inom samma familj och följer de allmänna restriktioner som gäller från Folkhälsomyndigheten.


Medlemsgolf på söndagar

Som vi berättat tidigare är klubbens medlemsgolf på söndagar öppna för alla kategorier medlemmar utan särskild tilläggsavgift. Medlemsgolfen startar

kl 13.00 fram till den 9 maj och fr.o.m. 16 maj startar vi kl 15.00. Samling på torget framför restaurangen. Tills vidare genomförs medlemsgolfen i enlighet med de riktlinjer som framgår av föregående punkt.


Klubbens årsmöte

Med anledning av rådande coronarestriktioner kommer klubbens årsmöte att genomföras söndag den 27 juni, kl. 11.00. Vi hoppas att vaccinationsläget gör det möjligt att genomföra årsmötet i Salen, en trappa upp från restaurangen (Skänken). Årsmöteshandlingar, inklusive valberedningens förslag till ny styrelse kommer att läggas upp på klubbens hemsida senast 1/5 men också distribueras med länk från ett kommande nyhetsbrev. Motioner till årsmötet ska vara inlämnade senast den 27/5 och enklast mailas till info@gumbaldegk.se


Öppning av driving-rangen

För de som nyligen besökt Gumbalde är det uppenbart att det pågår en febril aktivitet i stort sett i alla delar av anläggningen. Framför restaurangen och i anslutning till hotellet har de nya körsbärsträden planterats, golftorget är på väg att färdigställas vilket innebär att återstående markarbeten kommer att göras inom kort och samma sak gäller den nya dammen mellan hål 1 och 9 där de sista arbetena kommer att slutföras så snart som vädret tillåter.

När det gäller Gumbaldes nya driving-range planeras den vara klar vecka 17,

d v s omkring den 26/4 – 2/5. Vi ber att få återkomma med exakt datum i ett senare nyhetsbrev. Den nya driving-rangen blir 78 m lång, 6 meter bred och kommer att få ett heltäckande konstgräs med golfmattor infällda i konstgräset. Den nya driving-rangen kommer att ge möjlighet till längre slag än den gamla, så det är bara att gå till golfshopen i Hönshuset och köpa en ny driver.


Vårstädning och visning av fastställd masterplan

Vårstädning på Valborg den 30 april inställd

Den tänkta vårstädningen är p.g.a. arbetssituationen på banan inställd Presentationen av masterplanen för banan kommer att genomföras på något sätt, genom video-visning eller annat digitalt medium.