Medlemsbrev 21-03-08


Säsongsöppning av banan, pågående ombyggnad, padelbanor och fortsatt samarbete med NÄR
När detta medlemsbrev skrivs har våren bestämt sig för att ta en liten paus. På Gumbalde, inom såväl bolaget som klubben pågår dock en febril aktivitet inför den nya säsongen. Här följer ett axplock av aktuella frågor. Ytterligare information rörande tävlingsverksamheten, vårstädning och annat kommer i nästa nyhetsbrev.


Öppning av banan och information om årets spel


Vid öppnandet av banan spelar vi i grunden samma bana som förra året men ändrar till en nygammal slinga där hål 1 åt


erigen blir par 3-hålet utanför restaurangen. Detta hål är helt ombyggt med nytt greenområde och nytt tee. Övriga nybyggnationer är sådda och invigs till våren 2022.

Två av förra årets par 4-hål görs om till par 3 endast för 2021 (gamla hål 2 och 8) och får nya grästeeområden. Under 2021 spelas banan därför med par 69 innan den åter får par 71 efter den kommande höstens fortsättning på ombyggnaden av banan.


Gumbalde kommer att få en fin bana redan denna säsong. Bolaget har gjort stora investeringar i maskiner och personal för att kunna lyfta skötseln på banan.


Ombyggnadsstök


De som besökt anläggningen kan knappast missat att det pågår en intensiv aktivitet i alla möjliga delar av Gumbalde. Just nu byggs hotellet om till modern standard. Arbeten pågår på den nya driving-rangen och den östra parkeringen som dock kan användas i samband med besök. Det nya golftorget med körsbärsträd, belysning och sittplatser framför restaurangen är på väg att ta gestalt. Samtidigt pågår en ombyggnad av receptionen/ golfshopen som flyttat tillbaka till Hönshuset. Planen är parkering, golftorget, golfshopen och restaurangen är klara till påsk.Just nu sker också en ansiktslyftning av Salen (övervåningen av restaurangbyggnaden) som får en trivsam lounge med ny belysning, ändrad möblering för klubbmedlemmar och gäster. Hela anläggningen får också en helt ny internetlösning så att det ska vara enkelt att var uppkopplad på Gumbalde.

Vi ber om ursäkt för stöket men vi hoppas att medlemmar och gäster ändå kan känna sig hemma medan nya Gumbalde tar form.


Nya padelbanor

I skrivande stund byggs två nya padelbanor på Gumbalde. Dessa kommer att ligga på det gamla övningsområdet i anslutning till maskinhallarna. Padelbanorna invigs under april.
Fortsatt samarbete med NÄR GK


Gumbalde och När har enats om ett fortsatt samarbete i något modifierade former. Överenskommelsen innebär att dagens system med dubbla spelrätter ersätts av ett greenfee-samarbete som samtliga fullvärdiga medlemmar kan utnyttja. Det nya upplägget gäller fr.o.m. den 1 april och innebär att Gumbaldes och När´s medlemmar kommer att kunna spela på varandras banor med en rabatterad greenfee på mellan 30 - 50% beroende på veckodag under lågsäsong. Under högsäsong har vi 100: - i rabatt samt 30% på greenfeen efter kl. 15. På klubbens hemsida under fliken "Aktuellt" finns en information och tabell som beskriver de nya villkoren.


Med denna förändring är förhoppningen att ännu flera medlemmar tar chansen att spela på båda våra fina banor till en rimlig kostnad. Vi hoppas att den nya utformningen blir uppskattad och att vi kan fortsätta arbetet med att utveckla samarbetet klubbarna sinsemellan.


När det gäller samarbetet med Gotska och Ljugarn är det i skrivande stund osäkert hur det kommer att bli kommande säsong. Vi återkommer så snart det finns mer information.


Kläder och bollar med klubbemblem


Som all säkert redan noterat har anläggningen och klubben fått en nytt profilprogram. I shopen kommer det att finnas tröjor att köpa med det nya klubbemblemet. Via klubben finns möjlighet att köpa golfbollar med nya klubbloggan och efter hand kommer nya artiklar både till shopen och klubben.


Betalning av medlems- och spelrättsavgifter


I dagarna har påminnelser om betalning av medlems- och spelrättsavgifter gått ut till de som ännu inte betalt sina avgifter för 2020. Via mail har vi förstått att några medlemmar blivit irriterade över att de påförts en avgift. För tydlighets skull vill vi klargöra att det är fråga om en avgift för de administrativa merkostnader som uppstår till följd av faktureringen men till del handlar påminnelsen också om ekonomi, att såväl klubb som bolag behöver veta vilka pengar vi har att röra oss med för att kunna planera för årets verksamhet i form av personal, inköp och andra aktiviteter.


Sett i sitt större sammanhang vill klubben påminna om att just nu sker den största ekonomiska satsningen som någonsin skett på Gumbalde vilket kommer att lyfta anläggningen och banan till en ny nivå, men som alla förstår är detta inte gratis. För att verksamheten ska vara hållbar över tid är det angeläget att alla medlemmar betalar sina årsavgifter i tid och i linje med klubbens stadgar.

Med detta sagt är det tydligt att kommunikationen runt rådande regler kan bli bättre. För att skapa ökad tydlighet rörande betalning av avgifter till kommande år avser styrelsen ta fram förslag till justerade riktlinjer som kommer att presenteras till klubbens kommande årsmöte.


Vi passar också på att berätta att den som vann utlottningen av en ny Cobra Rad Speed driver (värde 5 000 kr) som tack för tidig och snabb inbetalning av sina avgifter var Niklas Walter. Varmt grattis och lycka till med din nya klubba som du gärna kan prova ut tillsammans med vår tränare Fredrik Ström.


Löpande information via facebook och hemsida


Du som läst ända hit har redan noterat att vi flera gånger hänvisar till klubbens hemsida som till årets säsong fått en ansiktslyftning. För snabb och aktuell information vill vi rent generellt hänvisa till hemsidan men du kan också följa vad som sker på Gumbalde via klubbens och bolagets facebooksidor. (Gumbalde GK samt Gumbalde Resort)


Frivilliga till klubbverksamheten


Som alla vet blir inte klubbens verksamhet bättre än medlemmarnas gemensamma insatser. Därför behöver Gumbalde gk ett ständigt tillflöde av nya medlemmar som är beredda att engagera sig i styrelsen, i klubbens kommittéer, vid tävlingar m m. Just nu söker vi frivilliga som är intresserade av att bli hålvärdar (hjälpa till med att städa och laga nedslagsmärken på något av banans hål), att ta plats i någon av klubbens kommittéer eller hjälpa till med att ta emot nya medlemmar och spela fadderrundor. Anmäl gärna ditt intresse till gumbaldegk.se och skriv ”frivillig till klubbverksamheten” i mailets rubrikrad.