Uppdaterat: 8 mars 2021

Sommarmöte med klubbens och bolagets ambitioner i fokus samt ny tävling med Ljugarns gk


Sommarmöte den 22 juli

Onsdag den 22 juli, kl. 13 – 14.30 är det åter dags för klubbens traditionella sommarmöte som i år kommer att handla om de spännande planer som smids för Gumbalde. Som bekant har bolaget fått såväl nya ägare som ny VD. Tillsammans med Pierre Fulke och hans kollega Adam Mednicksson pågår arbetet med att ta fram en slutlig masterplan för Gumbalde men också övriga planer på en pool samt padelbanor som vi berättade om på klubbens årsmöte och som också bekräftats föregående vecka via lokal media på Gotland. Vid sommarmötet deltar representanter för de nya ägarna samt VD Matz Bengtsson som kommer att visa att han förutom att leda den dagliga verksamheten också kan grilla korv och bjuda på förfriskningar tillsammans med Hugo Lindqvist.


Vid sommarmötet kommer vi också att berätta om klubbens ambitioner framåt. Sedan i våras arbetar klubben efter en ambitiös verksamhetsplan som har till syfte att förbättra medlemsvården och vår del av det samlade bemötande och den service som klubb och anläggning gemensamt behöver utveckla för att Gumbalde ska bli en högklassig golfresort.


Ny tävling med Ljugarns gk, den 27 juli

Som vi berättat om i tidigare nyhetsbrev har Gumbalde gk tecknat ett långsiktigt samarbetsavtal med Ljugarns gk. Klubbarnas gemensamma syfte är att utveckla golfen på södra Gotland, bidra till fler medlemmar och förbättrad ekonomi hos våra båda klubbar, genom förbättrad marknadsföring, ökad kännedom och gemenskap mellan våra klubbar via nya tävlingar, samarbete mellan våra kommittéer, förbättrad juniorverksamhet m m.


Som ett led i detta erbjuds medlemmarna i Gumbalde respektive Ljugarns gk möjlighet till dubbel spelrätt, i år till rabatterat pris. (För Gumbaldes medlemmar 400 kr.)


För att stärka samarbetet mellan våra klubbar startar vi denna sommar en ny tävling, 9 + 9 hål som genomförs måndagen den 27 juli. I år kommer vi att starta med 9 hål på Ljugarn där vi äter en gemensam lunch innan vi fortsätter till Gumbalde för att avsluta tävlingen som rundas av med prisutdelning och några ord från representanter för de båda klubbarna.


  • Tävlingen genomförs som individuellt slagspel i form av slaggolf (par + 5)

  • Löpande start med första start 08.30 på Ljugarn. Omstart på Gumbalde 13.00

  • Anmälan sker via info@gumbaldegk.se senast 26/7 kl 15.00

  • Kostnad: Lunch 80kr, Greenfee Ljugarn 100kr, Greenfee Gumbalde 175kr