Uppdaterat: 17 mars 2021


Medlemsbrev 21-03-15

Banan öppnas, tävlingsprogram för säsongen 2021, träning med Fredrik och juniorverksamheten


Banan öppnas för spel

Med den senaste tidens ruskväder har årets säsongsöppning blivit något försenad. Nu är värmen på väg tillbaka och därmed räknar vi med att vi öppnar spel på nio hål nu på fredag.

Visserligen pågår en del arbeten på banan, men som vi berättat tidigare, har organisationen förstärkts till den här säsongen och bolaget har investerat i en ny maskinpark vilket gör att vi kan räkna med att banan kommer att hålla högre kvalitet än tidigare. I år spelas två av banans par 4 hål som par 3 (hål 2 och 8) vilket innebär par 69.

Tävlingsprogram för 2021

Under den här veckan kommer årets tävlingsprogram att läggas upp på klubbens hemsida; gumbaldegk.se. Förändringar i tävlingsprogrammet kan komma att ske med tanke på rådande pandemi. Restriktioner i samband med densamma kommer förhoppningsvis hävas till försommaren och det är med den förutsättningen som programmet gjorts. Nytt för i år är att klubben satsar extra på ett antal ”profiltävlingar” som genomförs i samarbete med sponsorer som gör det möjligt att erbjuda ett intressantare prisbord.


Klubbtävlingar och kommittéernas aktiviteter sker som vanligt varje vecka men med hänsyn till rådande corona-restriktioner. Tider och annan information finner du på klubbens hemsida under veteran- respektive damkommittén.

I år kommer en särskild satsning ske på medlemsgolfen på söndagar, där vi öppnar för självlottade bollar, särskilda klasser för damer och juniorer samt en running eclectic som kommer att pågå mellan midsommar och mitten av augusti. (Se särskild information på klubbens hemsida.) Klubben kommer att stötta medlemsgolfen med priser.

Vi påminner åter om att vardagsmedlemmar kan delta i söndagsgolfen utan särskild avgift.


Nytt för i år är också den så kallade onsdagstävlingen som kommer att spelas från och med vecka 18, med olika spelformer. Vi spelar från 07.00-16.00 när vi själva vill, tillsammans med vem vi vill och resultatet meddelas klubben som presenterar resultat-/prislista dagen efter. Klubben kommer att stötta även

onsdagsgolfen med priser.


Vårstädning på Valborg den 30 april med presentation av fastställd masterplan

Med årets spännande golfsäsong snart för dörren vill klubben hjälpa till med att snygga till banan och dess omgivningar. Det kommer att ske på Valborg, den 30 april med samling kl. 10.00 mellan hotellet och Hönshuset. Efter städningen (kl.12) samlas vi för korv och kaffe där bolagets VD Matz Bengtsson och Banchef Henrik Johansson kommer att presentera den fastställda ombyggnadsplanen för Gumbalde samt visa de delar där arbetet pågår för fullt.


Träning för klubbens seniormedlemmar

Även i år kommer klubbens medlemmar att kunna slipa på svingen och träna särskilda teknikmoment med vår PRO Fredrik Ström. Träningen med Fredrik genomförs från och med vecka 19 på tisdagar kl. 18.30 – 19.30. Samling sker, beroende på aktivitet, vid driving-rangen eller övningsområdet vid verkstaden. För seniormedlemmar tas en avgift ut med 100 kr per träning som du betalar till av klubben anvisat SWISH-NR. Det finns också möjlighet att lösa ett säsongskort för 500 kr som ger möjlighet till träning vid samtliga träningstillfällen under säsongen.


Juniorverksamheten under 2021

Juniorverksamheten är en av Gumbaldes högst prioriterade verksamhetsområden. I samspel mellan klubbens juniorkommitté och klubbens PRO, Fredrik Ström, arrangeras under säsongen regelbunden träning på tisdagar kl. 16.30 – 18.15 med start vecka 19 den 11/5. Samling sker på Gumbaldes driving-range. Ingen särskild föranmälan eller avgift krävs.


I samarbete mellan golfklubbarna på Gotland arrangeras också sedan några år tillbaka ett särskilt läger för juniorer kallat Gumbalde Summercamp. Årets summercamp beräknas genomföras under den 1 – 2 juli som en start på sommarsäsongen för de gotländska juniorerna. I samband med campen genomförs också en av deltävlingarna i gotländska juniortouren. I år kommer vi också att köra Teen Cup Gruppkval vid samma tillfälle. Anmälan till dessa tävlingar sker på Min Golf där tävlingen finns upplagd under Gumbalde GK.


Uppdatering av kontaktuppgifter

Till sist, för att klubb och bolag ska kunna nå medlemmarna med information av olika slag är det angeläget att den information som finns i Min Golf (adress, telefon och e-postadress) är korrekt. Vi vill därför be medlemmarna att logga in på Min Golf för att kontrollerna att uppgifterna är korrekta.