Nyhetsbrev nr 4

17 februari 2022


Tävlingsprogram 2022, nya flikar på klubbens hemsida och riktlinjer från RF & SGF ang. spel om pengar.


I detta nyhetsbrev informerar vi om årets tävlingsprogram som tack vare en ny överenskommelse mellan klubb och bolag fått förbättrade villkor. Vi berättar om förändringar på klubbens samt bolagets hemsidor samt förtydligar reglerna för spel om pengar och vadslagning med utgångspunkt från Riksidrottsförbundets och Svenska Golfförbundets riktlinjer.


Tävlingsprogram 2022

För att stärka tävlingsverksamheten inför kommande säsong har klubben och bolaget gemensamt träffat en överenskommelse om nya ekonomiska villkor. Överenskommelsen innebär ändrade villkor för banhyran samt fördelningen av de samlade intäkterna och får till följd att klubbens möjligheter att genomföra attraktiva tävlingar förbättras. Genom överenskommelsen har klubben fått möjlighet att justera deltagaravgifterna samt tillföra extra budget till prisbord för samtliga kategorier. Baserat på dessa villkor har tävlingskommittén lagt ett program inför kommande säsong som redan nu finns att ta del av på klubbens hemsida, se gumbaldegk.se, fliken ”Tävlingsprogram”.


Klubbens tävlingar har delats in i fyra kategorier. Så kallade ”flaggskeppstävlingar” genomförs en gång per månad i samarbete med externa sponsorer. Det gör det möjligt att erbjuda högre ambitioner vad gäller marknadsföring, arrangemang runt själva tävlingen samt prisbord. Till detta genomförs löpande under säsongen traditionella klubbtävlingar, tävlingar i regi av klubbens dam- och veterankommitté samt medlemsgolfen på söndagar. Vad gäller dam- och veterankommitténs tävlingar hanteras prisbord och arrangemang av respektive kommitté.


Inför kommande säsong finns redan nu en organisation för flaggskepps- och klubbtävlingar. Just nu pågår också ett arbete inom klubbens tävlingskommitté med att ta fram mallar för genomförandet av klubbens tävlingar samt paketerade erbjudanden till externa sponsorer. Glädjande nog har tävlingskommittén fått förstärkning under hösten i form av nya frivilliga krafter vilket gör oss väl rustade inför kommande tävlingssäsong.


Inför kommande säsong görs också en nysatsning på medlemsgolfen på söndagar. Medlemsgolfen är som bekant öppen för alla medlemmar (även vardagsmedlemmar) utan särskild avgift.

För att göra det möjligt för fler att delta ändras den generella starttiden för medlemsgolfen till 13.00, om inte annat anges. Klubben har tillfört budget till prisbord även för medlemsgolfen. Från och med denna säsong utgår systemet med ”anmälningsavgift”/ spel om pengar i samband med medlemsgolfen, se nästa punkt ”spel om pengar”.


Spel om pengar i samband med medlemsaktiviteter

Klubben har uppmärksammats på Riksförbundets och Svenska Golfförbundets strikta regelverk för spel om pengar samt vadslagning. Från och med denna säsong är således spel om pengar och vadslagning inte tillåtet i samband med tävlingar och verksamhet som arrangeras av klubben. Detta gäller även medlemsgolfen på söndagar som i stället kommer att ha priser som finansieras ur klubbens budget. Vi ber att få hänvisa till SGF:s spel- och tävlingshandbok, se punkt 1.13 på sidan 32 och 33.


Nya flikar på klubbens hemsida

Som flera av er kanske redan sett pågår en successiv uppdatering av klubbens och Gumbalde Resorts hemsidor. Bolagets hemsida har fått en visuell ansiktsiktslyftning som går ton i ton med anläggningens nya skyltprogram i corténplåt. Anläggningens erbjudanden är också uppdaterade och glädjande nog är redan nu bokningarna på hotellet samt för golfgrupper på bra nivåer över hela säsongen.Vad gäller golfklubben har gammal information städats bort och kommittéernas flikar försetts med ny och aktuell information. Som framgått högre upp i nyhetsbrevet ligger redan nu 2022 års tävlingsprogram uppe. Nyhetsbreven ligger från och nu i nummerordning vilket gör att den som vill gå tillbaka och ta del av ett äldre nyhetsbrev enkelt kan göra det. Den uppmärksamme noterar också att vi fått nya flikar för hole in one och albatross på den gamla banan samt en annan flik förberedd för kommande spektakulära prestationer på den nya banan.

Gå gärna in och ta del av historiska HIO:s. Där finns bl.a. en f d banchef, kassör i klubben, valberedningens nuvarande ordförande, Gumbaldes PRO:s, anläggningens nuvarande VD och många andra profiler. Som ni ser saknas förargligt nog klubbtillhörighet på några personer. Om ni har information att lämna om den saken är ni välkomna att kontakta Hugo Lindqvist på info@gumbaldegk.se.


I nästa nyhetsbrev som kommer inom kort berättar vi bland annat om ett nytt scoreräkningsverktyg, Golf GameBook som klubb och bolag gemensamt köpt in samt hur du löpande kan få information om klubben och bolaget på sociala medier.