LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2021 FÖR GUMBALDE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel, Spel- och tävlingshandboken kapitel 1–3, SGF:s regelkort samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:


LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan vid klubbhuset och vid Ettans Tee samt på hemsidan (www.gumbaldegk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel- och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.


PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).


2. Pliktområden (Regel 17)

Pliktområdet till höger om green på hål 14 är oändligt Pliktområdet till vänster om hål 16 är oändligt. Pliktområdet till vänster om hål 18 är oändligt.


3. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål

a) Mark under arbete


Myrstackar är mark under arbeteTÄVLINGSVILLKOR

Spel o Tävlingshandboken gäller

Tillfälliga tävlingsvillkor för en enskild tävling finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande tävlingsvillkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Beslutade av Gumbalde GK:s styrelse 2021-04-10

Godkända av Gotlands Golfförbund 2021-04-14