Uppdatering av kontaktuppgifter

För att klubb och bolag ska kunna nå medlemmarna med information av olika slag är det angeläget att den information som finns i Min Golf (adress, telefon och e-postadress) är korrekt. Vi vill därför be medlemmarna att logga in på Min Golf för att kontrollerna att uppgifterna är korrekta.