Dagens flaggtävling vanns med ett förvånande leende på läpparna av Bettan Magni Bergström som hade 5 cm kvar till kopp efter sista putten på hål 19Tävlingen orkestrerades på ett, i vanlig ordning, säkert och trevligt sätt av Thomas Olofsson
1."Bettan" Magni Bergström 19:e green 5 cm från hål
2.Lars Sandström 19:e green 205 cm från hål
3.Vidar Stenberg 19:e fairway 8 m från green

4.Agnetha Larsson 19:e fairway 13 m från green

5.Susanne Johansson 18:e green i hål

6.Inger Wennebjörk 18:e green 50 cm från hål

7.Benita Nilsson 18:e green 400 cm från hål

8.Mats Rundby 18:e green 10 m från hål

8.Roger Wärn 18:e green 10 m från hål

10.Birgitta Hederstedt Bunker 18:e green 16,75 m från hål


Närmast hål på för dagen svårspelade hål 9 kom Ann Havorgård och Jesper Attlerud.

Längsta drivar på långa hål 15 slogs av Benita Nilsson och Elias Smedberg.


Och här följer resten av listan


11 Ann Havorgård

12 Ulla-Karin Sandström

13 Markus Jakobsson

14 Roland Kinberg

15 Anita Johansson

16 Dan Malmros

17 Håkan Kjell

18 Mats Wahlqvist

19 Sven-Erik Wennebjörk

20 Jesper Attlerud

21 Örjan Jacobsson

22 Leif Orleifson

23 Gärd Arenvi

24 Anders Strömberg

25 Elias Smedberg

26 Alexander Nilsson

27 Mathias Wennergren

28 Kira Mannerblom

29 Peter Kimbeck Olsson

30 Ruben Djurman

31 Stefan Ekstrand

32 Peter Ivansson

33 Mårten Silven

34 Björn Hoffman

35 Rolf Zachrisson

36 Hugo Lindqvist