Anmälan till Gumbalde GK:s Extra årsmöte den 6 november


Anmäl dig senast fredag kl. 14.00


Som framgått av ett nyhetsbrev från den 16 oktober kallas golfklubbens medlemmar till

Extra årsmöte söndag den 6 november. Mötet äger rum kl. 10.00 i Salen på Gumbalde.

För de som så önskar är det också möjligt att delta på distans via Teams.


Vid det Extra årsmötet kommer medlemmarna att ges möjlighet att ta ställning till styrelsens förslag om att biträda Gumbalde Resorts hemställan om en övergång till så kallad A 1-anläggning (bolagsdriven anläggning som erbjuder medlemskap och spelrätt) från den

1 januari 2023, avgifter för kommande år samt det förslag till överenskommelse för verksamheten 2023 som tecknats mellan styrelsen för Gumbalde GK och Gumbalde Resort.

Handlingarna till Extra årsmötet finner du här


För att kunna förbereda årsmötet på bästa sätt önskar vi att de som avser delta anmäler sig i förväg till klubbens mailadress: info@gumbaldegk.se

De som avser att delta på plats skriver Anmälan - Salen i mailets ämnesrad. Ange i mailet med namn vilka personer (medlemmar) som avser delta på plats på Gumbalde.

De som önskar delta digitalt, det vill säga via Teams skriver Anmälan – Teams i mailets ämnesrad. Ange i mailet med namn vilka personer (medlemmar) som avser delta via Teams. (För att du ska kunna delta via Teams behöver du ha Teamsapplikationen nedladdad på din dator eller mobiltelefon.)

(Du som anmäler dig för att delta digitalt via Teams kommer att få ett särskilt mail med en inbjudan att delta på Extra årsmötet via Teams. När du fått detta mail bekräftar du genom att tacka ja till inbjudan vilket gör att inbjudan hamnar i din digitala kalender. På söndag kl. 10.00 ansluter du till mötet genom att gå in i din kalender och klicka på Anslut eller så går du till mailet med mötesinbjudan och klickar på länken för mötet.)

Oavsett på vilket sätt du/ ni avser att delta på Extra årsmötet önskar vi föranmälan via mail senast fredag den 4 november, kl. 14.00.