För de som nyligen besökt Gumbalde är det uppenbart att det pågår en febril aktivitet i stort sett i alla delar av anläggningen. Framför restaurangen och i anslutning till hotellet har de nya körsbärsträden planterats, golftorget är på väg att färdigställas vilket innebär att återstående markarbeten kommer att göras inom kort och samma sak gäller den nya dammen mellan hål 1 och 9 där de sista arbetena kommer att slutföras så snart som vädret tillåter.

När det gäller Gumbaldes nya driving-range planeras den vara klar vecka 17,

d v s omkring den 26/4 – 2/5. Vi ber att få återkomma med exakt datum i ett senare nyhetsbrev. Den nya driving-rangen blir 78 m lång, 6 meter bred och kommer att få ett heltäckande konstgräs med golfmattor infällda i konstgräset. Den nya driving-rangen kommer att ge möjlighet till längre slag än den gamla, så det är bara att gå till golfshopen i Hönshuset och köpa en ny driver.