Vid öppnandet av banan spelar vi i grunden samma bana som förra året men ändrar till en nygammal slinga där hål 1 återigen blir par 3-hålet utanför restaurangen. Detta hål är helt ombyggt med nytt greenområde och nytt tee. Övriga nybyggnationer är sådda och invigs till våren 2022.

Två av förra årets par 4-hål görs om till par 3 endast för 2021 (gamla hål 2 och 8) och får nya grästeeområden. Under 2021 spelas banan därför med par 69 innan den åter får par 71 efter den kommande höstens fortsättning på ombyggnaden av banan.

Gumbalde kommer att få en fin bana redan denna säsong. Bolaget har gjort stora investeringar i maskiner och personal för att kunna lyfta skötseln på banan.