eb9063b095c8ae11befa371ba5b59d4d.jpg

Medlemsgolf alla tävlingsfria söndagar under hela säsongen.

Medlemsgolf spelas under lättsamma former tävlingsfria söndagar under hela säsongen. Till säsongen 2021 sker en nysatsning på att göra medlemsgolfen till en naturlig samlingspunkt för Gumbaldes medlemmar. Detta är delvis en följd av att Gumbalde fått nya medlemsformer. Gemensamt för samtliga är dock att medlemsgolfen på söndagar är öppna för alla medlemmar, utan extra greenfeeavgift. Dock kan en symbolisk tävlingsavgift komma att tas ut, allt beroende på spelform för den aktuella söndagen.

 

Under 2021 kommer vi att på allvar att försöka öka antalet deltagare totalt med tyngdpunkt att öka antalet damer och juniorer. Vi kommer också att kombinera tävling den aktuella dagen med en running eclectic som spelas under högsäsong. Tävlingsformerna kommer att varieras mellan poäng-bogey, slaggolf, scramble (lag) etc, allt för att göra medlemsgolfen varierad och trevliga för olika smakriktiningar . 

 

Beroende på hur coronaepidemin utvecklas under året kommer lottningen att anpassas till rådande förhållanden. 

 

Närmare information om medlemsgolfen och aktuella spelformer kommer i klubbens löpande medlemsbrev som utkommer varje måndag under högsäsong.

 

Starttider tävlingsfria söndagar

 

Perioden fram till 9 maj (v18):            1300-1400

16 maj-29 augusti (v19-v34):               1500-1600

Från 5 september (v35):                     1300-1400

 

Ansvariga för medlemsgolfen 

Tävlingskommittén

tfn: 070-299 37 21, info@gumbaldegk.se