eb9063b095c8ae11befa371ba5b59d4d.jpg

Medlemsgolf alla tävlingsfria söndagar under hela säsongen.

Medlemsgolf spelas under lättsamma former tävlingsfria söndagar under hela säsongen. Till säsongen 2021 sker en nysatsning på att göra medlemsgolfen till en naturlig samlingspunkt för Gumbaldes medlemmar. Detta är delvis en följd av att Gumbalde fått nya medlemsformer. Gemensamt för samtliga är dock att medlemsgolfen på söndagar är öppna för alla medlemmar.

Medlemsgolfen kommer att ha ett nytt moment fr.o.m. 13 juni och 7 söndagar framåt med final den 1/8

 

Parallellt med den vanliga PB-golfen kör vi för de som är intresserade en Running Eclectic med 7 deltävlingar. De som är intresserade av detta lägger en engångssumma på hundra kronor som oavkortat går till prispotten. Inbetalning till SWISHNR 123 210 71 91 före första start med angivande "Namn och Eclectic"

Startkortet med angivande av vilka hål som låses lämnas till ansvarig varje söndag (Mest troligen Hugo, annars av honom utsedd). TK kommer att följa upp det hela.

Välkomna nu alla medlemmar till en trevlig samvaro och en möjlighet att träffa nya bekanta.

 

Hälsningar

TK gm Hugo

Under 2021 kommer vi att på allvar att försöka öka antalet deltagare totalt med tyngdpunkt att öka antalet damer och juniorer.

 

Starttider tävlingsfria söndagar

 

Perioden fram till 9 maj (v18):            1300-1400

16 maj-29 augusti (v19-v34):               1500-1600

Från 5 september (v35):                     1300-1400

 

Ansvariga för medlemsgolfen 

Tävlingskommittén

tfn: 070-299 37 21, info@gumbaldegk.se