top of page

Klubbens stadgar (se särskild flik under Klubben) reglerar formerna för hur hedersmedlemmar utses. Hedersmedlemmar utses för att uppmärksamma särskilda insatser som gjorts till gagn för klubbens verksamhet eller dess inre sociala liv.

Klubbens årsmöte har möjlighet att utse en ny hedersmedlem per år. Enskilda medlemmar har möjlighet att nominera förslag till ny hedersmedlem genom att tillskriva klubbens styrelse men styrelsen har också möjlighet att självständigt förelägga årsmötet förslag till ny hedersmedlem.

Efter beslut på klubbens årsmöte 2022 är nya hedersmedlemmar befriade från att betala medlemsavgift.

Här finner du klubbens hedersmedlemmar i den ordning de utsetts:

Lars Lagergren 1993
Anita Lagergren 1993
Lennart Frödell 1997
Karl-Erik Bergström 2012
Sig-Britt Svensson 2018
Olle Fredriksson 2019
Mats Wahlqvistm 2020
Hugo Lindqvist 2022

bottom of page