Klubbens stadgar (se särskild flik under Klubben) reglerar formerna för hur hedersmedlemmar utses. Hedersmedlemmar utses för att uppmärksamma särskilda insatser som gjorts till gagn för klubbens verksamhet eller dess inre sociala liv.

Klubbens årsmöte har möjlighet att utse en ny hedersmedlem per år. Enskilda medlemmar har möjlighet att nominera förslag till ny hedersmedlem genom att tillskriva klubbens styrelse men styrelsen har också möjlighet att självständigt förelägga årsmötet förslag till ny hedersmedlem.

Efter beslut på klubbens årsmöte 2022 är nya hedersmedlemmar befriade från att betala medlemsavgift.

Här finner du klubbens hedersmedlemmar i den ordning de utsetts:

Lars Lagergren
Anita Lagergren
Lennart Frödell
Karl-Erik Bergström
Sig-Britt Svensson
Olle Fredriksson
Mats Wahlqvist
Hugo Lindqvist