top of page
Golf Bag with Clubs

Damkommittén

Damkommittén

 

Damkommittén bedriver verksamhet för klubbens damer under hela säsongen, både som fasta aktiviteter varje vecka och särskilda tävlingar som anslås i klubbens tävlingskalender.

 

Damgolf spelas som 9-håls tävlingar varje onsdag från början på maj kl. 17.00. Samling sker kl. 16.40 för lottning. Under ett antal sommarveckor spelas damgolfen som 18-håls tävlingar med start 14.30. 

 

En särskilt uppskattad aktivitet som genomförs varje år är Öppen damdag som innebär att damerna tillsammans med tävlingskommittén och Gotlands golfförbund bjuder in samtliga damer för en trevlig golfdag på Gumbalde. Datum för damdagen finns i klubbens gemensamma tävlingsprogram och närmare information kommer givetvis i klubbens medlemsbrev.

Damerna deltager givetvis också i serispel på Gotland

 

Damkommittén genomför också aktiviteter med andra klubbar på Gotland där målet är att träffas och spela golf under lättsamma former.

Aktuell information om damkommitténs verksamhet finner du på den här sidan och löpande i klubbens medlemsbrev

 

Ansvariga för damkommittén:

Elaine Juniwik,                 tfn: 073-897 31 76, mail: elainejuniwik@gmail.com

Ewa Hansson                    tfn: 070-447 74 16, mail: hansson.ewa55@gmail.com

bottom of page