pierre-fulke.jpg

Banrådet

Banrådet

 

Banrådet är ett samarbetsforum mellan Gumbalde GK och Gumbalde Resort AB, d v s bolaget som äger och driver banan. Banrådets syfte att löpande fånga upp synpunkter och förslag till förbättringar från klubbens medlemmar men också ett forum för bolaget att testa tankar och idéer om banans fortsatta utveckling och skötsel.

 

Under 2020 inleddes ett samarbete med Pierre Fulke, Sveriges mest meriterade banarkitekt som tagit fram en ny Masterplan för utvecklingen av Gumbalde. Under hösten 2020 påbörjades ombyggnadsarbetet som kommer att vara fullt genomfört till våren 2022. Till säsongsstarten 2021 kommer området runt anläggningens byggnader vara helt omdanat med avsikt att skapa en vacker, spännande och sammanhållen miljö för golf och umgänge på Gumbalde. Hittills har fem nya greener och ett antal nya teé:s byggts, två nya dammar anlagts och till våren har anläggningen fått en ny driving-range med möjligheter till teknikträning. Planerna för den fortsatta omdaningen av Gumbalde finner du i klubbens medlemsbrev samt på bolagets och klubbens respektive facebooksida. 

Ansvariga för banrådet:

Johan Bryvall, Ordf.         tfn, 072-525 61 64, mail: johan.bryvall@gmail.com

Henrik Munkhammar,       tfn: 073-346 17 62, mail: henrik@entrenova.se

Henrik Johansson, BanC. tfn: 073-845 05 99, mail: henrik@gumbalde.se

Fredrik Ström, PRO