Banbeskrivning

 

Gumbaldes nya 18 håls golfbanan som designats av Sveriges sannolikt främste banarkitekt, Pierre Fulke, spelas med par 70. Banan erbjuder fyra tee´s: röd, blå, gul och vit och vissa fall med ytterligare tee-boxar för att kunna erbjuda en spelvänlig bana vid olika väderlek, alternativt mer utmanande bana vid tävlingar.

 

Här följer en karta som ger en god bild av banans design och karaktär. Några smärre justeringar gjordes våren 2022, efter att denna karta utformades, men som helhet ger kartan en god bild av verkligheten.

 

Banan 2022.webp

Banguide