Arbeten på banan

 

Eftersom Gumbaldes golfbana är nyanlagd finns behov av att stänga av banan vid jämna tillfällen för att utföra särskilda skötselåtgärder. Här följer en plan över planerade åtgärder sommaren 2022 då banan kommer att vara avstängd för banskötsel. I vissa fall anges också vilken typ av åtgärd som utförs.

Onsdag 13 juli – banskötsel 06:00 – 08:40

 

Tisdag 26 juli – banskötsel 06:00 – 08:50

 

Tisdag 9 augusti – banskötsel 06:00 – 08:50

 

Tisdag 23 augusti – banskötsel 07:00 – 09:50

 

Torsdag 8 september – banskötsel 07:00 – 10:50

 

Tisdag 20 september – banskötsel 08:00 – 10:50

 

Lördag 24 september – banskötsel 13:00 – 17:00

 

Söndag 25 september - inspel tävling hela dagen

(Medlemsgolfen är inställd denna söndag.)